Оголошення
  • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи

17 вересня

2014р.

Докторант В.О.Апостолюк

2.

2.1. Доповідь за матеріалами кандидатської  дисертації (попередній захист)

2.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

15 жовтня

2014р.

2.1. Ст.викл. Борисов В.В.

 

2.2. Доц. Мариношенко О.П.

3.

3.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертації (попередній захист)

3.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

19 листопада

2014р.

3.1. Ст.викл. Бондар Ю.І.

 

3.2. Аспіранти, здобувачі

4.

4.1. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи (попередній захист)

4.2. Доповідь за матеріалами докторської дисертаційної роботи

17 грудня

2014р.

4.1. Доц. Черняк М.Г.

 

4.2. Доц. Прохорчук О.В.

5.

5.1. XVІ науково-технічна конференція студентів , аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»

5.2. Доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист)

21 січня

2015р.

5.1. Викладачі, співробітники, аспіранти

 

5.2. Студенти 6-го курсу

6.

6.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

6.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 лютого 2015р.

6.1. Ст. викл. Колесніченко В.Б.

 

6.2. М.н.с. Малишева Ю.О.

7.

7.1. VІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

7.2. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи (попередній захист)

18 березня 2015р.

7.1. Викладачі, аспіранти, студенти

 

7.2. Ас. Карнаушенко Р.В.

8

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки».

15 квітня 2015р.

Викладачі, аспіранти, студенти

9

9.1. Доповідь за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи

9.2. Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт

20 травня 2015р.

9.1. Ст. викл. Гавриленко В.В.

9.2. Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист)

03 червня

2015 р.

10.2.Викладачі, аспіранти, студенти

10.2. Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА 11 червня 2014 р., протокол № 11

Завідувач кафедри, д.т.н. , професор О.В. Збруцький

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к.т.н., доцент  О.В. Прохорчук

В середу 19 березня 2014 року в аудиторії 219-28 відбувся науковий семінар кафедри ПСКЛА. В рамках наукового семінару старший викладач Колесніченко В.Б. виступив з доповіддю за матеріалами кандидатської дисертаційної роботи за темою "Дослідження адаптивних властивостей крила ультралайту з тканинною обшивкою". В дискуссіях і обговореннях результатів наукової роботи ст.викладача Колесниченко В.Б. приймали участь проф. Сухов В.В., доц. Прохорчук О.В., доц. Попов В.В., доц. Черняк М.Г., доц. Іванов С.В., доц. Мариношенко О.П., доц. Нечипоренко О.М. та ін.

25 грудня 2013 р. відбувся науковий семінар кафедри, на якому була заслухана стисла доповідь доцента, к.т.н. Черняка М. Г. за матеріалами його докторської дисертації на тему "Розвиток теорії та покращення точності автогенераторних і компенсаційних датчиків первинної інформації навігаційних систем", наковий консультант проф., д.т.н. Збруцький О. В. В процесі оброворення приймали участь проф. д.т.н. Рижков Л. М., проф., д.т.н. Сухов В. В. та ін. ПОпередній захист докторської дисертації доповідачем було заплановано на травень 2014 року.

30.10.13 в 14.30 в аудиторії 219-28 відбувся науковий семінар кафедри ПСКЛА , на якому була представлена доповідь на тему «µ-Analysis of Uncertain Linear Electrical Circuits», доповідачі Moisés FERBER і Anton KORNIIENKO. В обговоренні доповіді прийняли участь проф. Рижков Л.М., доцент, к.т.н. Черняк М. Г.,  ст. викладач Бурнашев В. В. аспірант Кописов О. та ін.,  в яких були відображені основні напрямки досліджень кафедри, що близкі до теми доповіді наших колег з Франції.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17