Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Серія лекцій з інерціальних датчиків та інтегрованих систем

8 та 9 вересня 2011року в Києві проводилася серія лекцій на тему
«Недорогі навігаційні датчики та технології інтеграції»
(“Low cost Navigation Sensors and Integration Technology”).

Серія лекцій проведена в Національному авіаційному університеті під егідою "Організації з досліджень та технологій" (Research and Technology Organisaion) НАТО.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17