Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

 

Назва дисципліни

Курс, семестр.

Кільк. годин

Відповідальний викладач

Термін

Бакалаври

Основи алгоритмізації та програмування -1. Основи програмування

1к, 1с

63

Добролюбова  М.В.

01.2020

Основи алгоритмізації та програмування -2. Основи алгоритмізації

1к, 2с

45

Добролюбова  М.В.

06.2020

Основи алгоритмізації та програмування -3. Програмне забезпечення робототехнічних систем

2к, 3с

18

Добролюбова  М.В.

01.2020

Основи моделювання

2к,4с

18

Сердюк А.А.

06.2020

Теорія автоматичного керування-1. Загальний курс

(підготовка лабораторних стендів)

2к,4с

18

Бурнашев В.В.

01.2020

Електроніка і основи схемотехніки-1. Аналогова електроніка.

2к,3с

18

Бобков Ю.В.

01.2020

Електроніка і основи схемотехніки-2. Цифрова електроніка

2к,4с

18

Бобков Ю.В.

06.2020

Математичне забезпечення цифрових систем-2. Цифрова фільтрація.

3к, 5с

18

Бобков Ю.В.

01.2019

Виконавчі пристрої систем авіоніки

3к, 6с

18

ГавриленкоВ.В

06.2020

Основи навігації

4к, 7с

18

Пономаренко С.О.

01.2020

Основи радіолокації

4к, 8с

18

Пономаренко С.О.

06.2020

Основи будови систем керування літальних апаратів-1. Системи керування літаків та вертольотів

4к, 7с

9

Сердюк А.А.

01.2020

Основи будови систем керування літальних апаратів-2. Програмне забезпечення.

4к, 8с

36

Самарцев Ю.М.

06.2020

Системи літальних апаратів.

4к, 8с

27

Сердюк А.А.

06.2020

Магістри ОПП

Системи керування літальних апаратів-1. Системи керування літаків і вертольотів

1к, 1с

45

Бурнашев В.В..

01.2020

Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів.

1к, 2с

9

Пономаренко С.О.

06.2020

Системи орієнтації, навігації і наведення рухомих об'єктів-3. Системи навігації і наведення

1к, 2с

18

Рижков Л.М.

06.2020

Затверджено на засіданні кафедри СКЛА від 10.10.2019 р. протокол № 3.

Зав. каф. СКЛА                                                      ____________            О.В. Збруцький

Вчений секретар. каф. СКЛА                                  ____________            С.О. Пономаренко

 

Назва дисципліни

Курс, семестр

Вид

навч. роботи

 

Автор/укладач

 

Термін

Бакалаври

Основи авіації і космонавтики та загальна будова ЛА

1к, 2с

лек.

Лукомський В.Г.

11.2019

Матеріали та технології приладобудування

2к,4с

лаб.

ГавриленкоВ.В

12.2019

Основи моделювання

2к,4с

лаб.

Сердюк А.А.

05.2020

Теорія автоматичного керування-1. Загальний курс

2к,4с

лаб.

Бурнашев В.В.

05.2020

Технічна механіка-3. Коливання в технічних системах

3к, 6с

лек.,

пр.

Ільчишина Д.І.

11.2019

Приводи систем керування - 2. Розрахунок та проектування

3к, 6с

лаб.

ГавриленкоВ.В

02.2020

Інтегровані комп’ютерні технології проектування

3к, 5с

лаб.

Сердюк А.А.,

Бобков Ю.В.

02.2020

Мікроконтролерні обчислювачі.

3к, 5с

лаб.

Самарцев Ю.М

02.2020

Інформаційно-вимірювальні пристрої-1, 2.

3к, 5с, 6с.

лаб.

Черняк М.Г.

05.2020

Чутливі елементи систем керування літальних апаратів-2. Акселерометри. Лазерні гіроскопи

4к, 7с

лаб.

Черняк М.Г., БондаренкоЄ.А

12.2019

Магістри ОПП

Системи розпізнавання образів.

1к, 1с

лаб.

Бобков Ю.В.

04.2020

Системи орієнтації, навігації і наведення рухомих об'єктів - 1. Системи орієнтації

1к, 1с

лек.

Рижков Л.М.

04.2020

Інформаційні технології аерокосмічних систем (1,2)

1к, 1с.2с

лек.

Камєлін А.Б.

11.2019

Системи керування літальних апаратів-1. Системи керування літаків і вертольотів

1к, 1с

лаб.

Бурнашев В.В.

02.2020

Системи керування літальних апаратів - 2. Системи керування космічних апаратів

1к, 2с

лаб.

Пономаренко С.О.

12.2019

Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів (1,2)

1к, 1с.2с

лек.

Пономаренко С.О.

04.2020

Затверджено на засіданні кафедри СКЛА від 10.10.2019 р. протокол № 3

Зав. каф. СКЛА                                                         ____________            О.В. Збруцький

Вчений секретар. каф. СКЛА                                  ____________            C.О. Пономаренко

 

     “Затверджую”

Завідувач кафедри СКЛА 

________ О.В. Збруцький

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2019-2020 н.р.

Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2019-2020 н.р.

Жовтень 2019 р.

(02.10.19)

Бобков Ю.В.,

відп. (за напрямами), викладачі

 

2.

 

Стан лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2019-2020  н.р.

Затвердження плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2019-2020 н.р.

 

Бобков Ю.В.,

відп., викладачі

Давидкін С.С.

3.

 

Стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД),  робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання (РСО), зокрема заочної форми навчання рівня «магістр».

 

Бобков Ю.В.

викладачі, що не підготували НПД,  РНПКМ та РСО

4.

Стан підготовки 100 тестових запитань до ректорського контролю з дисциплін:

- Технічна механіка;

 

 

- Теорія автоматичного керування;

 

- Чутливі елементи систем авіоніки

 

 

 

Ільчишина Д.І., Іванова О.М.

 

Бурнашев В.В.

 

Черняк М.Г., Збруцький О.В., Бондаренко Є.

5.

Підготовка матеріалів самоаналізу кафедр в частині освітніх програм (критеріїв НАЗЯВО).

 

Бобков Ю.В.

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD.

6.

Різне.

 

 

1.

Обговорення стану та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів,  магістрів та докторів філософії. Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін.

Листопад

2019 р.

(06.11.19)

Збруцький О.В., Бобков Ю.В., Бурнашев В.В., Рижков Л.В., викладачі

2.

Обговорення змісту освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії  за спеціальністю 173 Авіоніка.

Пропозиції щодо оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

 

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі відп.викладачі.

 

3.

Стан підготовки бази (шаблону) тестових запитань до ректорського контролю з дисциплін:

- Технічна механіка;

 

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки

 

 

 

Ільчишина Д.І., Іванова О.М.

Бурнашев В.В.

Черняк М.Г., Збруцький О.В., Бондаренко Є.

4.

Різне.

 

 

1.

Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки бакалаврів і магістрів.

Задачі щодо поліпшення лабораторної бази кафедри, джерела та шляхи її забезпечення.

Грудень

2019 р.

(04.12.19)

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

Давидкін С.С.

2.

Стан навчальних лабораторій та комп’ютерних класів, задачі щодо їх підготовки до весняного навчального семестру.

 

Давидкін С.С.,

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

1.

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2019-2020  н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

Лютий

2020 р.

(05.02.20)

Бобков Ю.В.

відп., викладачі

 

2.

Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

 

Пономаренко С.О.

відп., викладачі

3.

 

Стан підготовки методичного забезпечення дисциплін 2-го семестру.

 

Бобков Ю.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

1.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

2.

 

Стан методичного забезпечення для проведення підготовки до ректорського контролю з дисциплін:

- Технічна механіка;

 

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки

 

 

 

Ільчишина Д.І., Іванова О.М.

Бурнашев В.В.

Черняк М.Г., Збруць-кий О.В., Бондаренко Є

3.

Різне.

 

 

1.

Стан підготовки нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021 н.р., та реалізації пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

Квітень

2020 р.

(08.04.20)

Бобков Ю.В.

2.

Досвід та результати залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

 

Черняк М.Г.,

відп., викладачі

 

 

3.

Досвід та методика організації переддипломної практик бакалаврів і магістрів. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів та МД професійних магістрів.

 

Керівники практик,

керівники ДП, МД.

4.

Різне.

 

 

1.

Задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД),  робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2020-2021 н.р.

Травень

2020 р.

(06.05.20)

Бобков Ю.В.

викладачі

 

2.

Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

 

Пономаренко С.О.

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

1.

Підсумки виконання викладачами кафедри у 2019-2020н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

 

Червень

2020 р.

(03.06.20

Бобков Ю.В.,

відп. (за напрямами), викладачі

 

2.

Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2019-2020 н.р.

Задачі з навчально-методичної роботи на 2020-2021н.р.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 

Відповідальний за проведення метод. семінарів                    Ю.В. Бобков

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Підсумки виконання викладачами кафедри у 2018-2019 н.р.: плану видання навчально-методичної літератури; плану підготовки лабораторної бази кафедри».

ВИРІШИЛИ:

- в зв’язку зі змінами в навчальному плані назв дисциплін доопрацювати заплановані до видання в 2018/2019 н.р. навчальні посібники та підготувати до подання на отримання грифу у вересні – жовтні 2019р.;

- відповідальним викладачам до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. перелік підготовлених в 2018/2019 н.р. лабораторних робіт для затвердження на засіданні кафедри 12.06.2019р.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2018-2019 н.р. та задачі з навчально-методичної роботи на 2019-2020 н.р.».

ВИРІШИЛИ:

викладачам кафедри до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. інформацію щодо виконання запланованих в індивідуальному плані робіт з навчально-методичного напрямку для завершення звіту.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо англомовних версій нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. та наданих викладачами пропозицій щодо англомовних версій назв дисциплін.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити англомовні версії нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2019-2020 н.р.

ВИРІШИЛИ:

прийняти інформацію доц. Бобкова Ю.В. та до 24.06.2019 р. надати електронний варіант та по одному друкованому екземпляру НПД,  РНПКМ та РСО інж. кафедри Віслобіцькій О.П.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17