Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2017-2018 навчальний рік

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2016-17 навчальний рік.

20.09.2017р.

Аспіранти, здобувачі.

2.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

18.10.2017р.

Доц. Бондарь Ю.І.

3.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

15.11.2017р.

Ст.викл. Г.В. Сарибога

 

4.

Доповідь за напрямком наукових досліджень

20.12.2017р.

Доц. Нечипоренко О.М.

5.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист).

17.01.2018р.

 

Студенти, аспіранти

 

 

6.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи (попередній захист).

21.02.2018р.

Доц. Черняк М.Г.

 

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

12-14.03.2018р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

8

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи.

18.04.2018р.

 

Доц. Прохорчук О.В.

 

9

Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за першу половину  2017-18 навчального року.

16.05.2018р.

Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист).

06.06.2018р.

 

Викладачі, аспіранти, студенти

Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА 14 червня 2017 р., протокол №11

 

В.о. завідувача кафедри В.В. Сухов

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи О.В. Прохорчук

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (ПСУЛА_План наука 2017-2018.doc)ПСУЛА_План наука 2017-2018.docПлан наукових семінарів на 2017-2018 навчальний рік42 Кб2017-10-18 15:362017-10-18 15:36

“Затверджую”

      В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

     В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2017 - 2018 н.р.

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2017-18 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.

Задачі по підготовці лабораторної бази кафедри за спеціальністю " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) до акредитації у 2017-18 н.р. Затвердження плану цієї підготовки лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18  н.р.

Обговорення питання та затвердження плану створення аеродинамічної труби та стенду статичних випробувань на кафедрі.

Жовтень 2017 р.

(04.10.17)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

Борисов В.В. – відп., викладачі

 

 

 

 

Зінченко Д.М. – відп.,

Гаваза О.

1.

 

 

 

 

 

2

Стан курсового проектування (КП) на спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) та його відповідність акредитаційним вимогам. Затвердження плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Листопад

2017 р.

(01.11.17)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які є керівниками КП

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізацією ЛВ) сучасному конструюванню та проектуванню ЛА, шляхом послідовного викладання дисциплін "Конструкція ЛА-1, 2 (5с)", "Проектування та конструювання ЛА-1, 2 (7с)", " Конструювання ЛА в системах CAD, … (7с)", " Технологія виробництва ЛА (8с)", " Автоматизація проектування-1, 2 (9с, 10с)", " Проектування і автоматизація ЛА (10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Грудень

2017 р.

(06.12.17)

Сухов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

 

Лютий

2018 р.

(07.02.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності "Авіоніка" (зі спеціалізацією СКЛАіК) знань з сучасного автоматичного керування та мікропроцесорної техніки у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Березень

2018 р.

(07.03.18)

Сарибога Г.В., Бурнашев В.В. – відп., викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

 

 

 

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів на 2018-19н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри:

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р. Плану створення аеродинамічної труби на кафедрі;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

Квітень

2018 р.

(04.04.18)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Борисов В.В., Зінченко Д.М. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

Досвід, стан та ефективність впровадження студентами спеціальності " Авіаційна та ракетно-космічна техніка " (зі спеціалізацією ЛВ) знань з аеродинаміки та  проектування ЛА у науково-технічні розробки кафедри. Формування практичних вимог до змісту навчання.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Бурнашевим В.В., Бондаренком О.М. (СК ЛАіК), Бондарем Ю.І., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2018 р.

(02.05.18)

Сухов В.В. – відп.,

викладачі , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Підсумки виконання викладачами кафедри у 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану створення аеродинамічної труби на кафедрі.

Звіт з навчально-методичної роботи за 2017-18 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2018-19 н.р. Попереднє обговорення плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.

Підсумки взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2018 р.

(06.06.18)

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами)

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

 В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2016 - 2017 н.р.

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Обговорення та прийняття обов'язкових вимог до методичних вказівок до лабораторних робіт, комп'ютерних практикумів, практичних занять з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями (напрямами) „Авіа- та ракетобудування” та „ Авіоніка ”

Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

Жовтень 2016 р.

(05.10.16)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

 

Черняк М.Г. – відп., викладачі

 

 

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "Літаки і вертольоти" сучасній аеродинаміці та динаміці польоту, шляхом послідовного викладання дисциплін "Аерогідромеханіка (4с, 5с)", "Аеродинаміка ЛА (5с, 6с)", "Прикладна та експериментальна аеродинаміка (6с)", " Динаміка польоту ЛА (8с)", " Аеродинамічне проектування ЛА (9с, 10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Листопад

2016 р.

(02.11.16)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

  

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему "English as a Medium of Instruction (EMI).  EMI teaching and lecturer skills. EMI methods for technical subjects (Англійська як засіб навчання ( EMI ) . EMI навчання і навички викладання англійською мовою. EMI методи для технічних дисциплін).  

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Грудень

2016 р.

(07.12.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "СК ЛАіК" сучасному автоматичному керуванню, шляхом послідовного викладання дисциплін " Теорія автоматичного керування (4с, 5с)", "Приводи систем керування (6с, 7с)", "Основи будови систем керування ЛА (7с, 8с)", "Спеціальні розділи сучасної ТАК (9с, 10с, 11с)", "Системи керування ЛА (9с, 10с, 11с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Лютий

2017 р.

(01.02.17)

Бондаренко О.М. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Черняком М.Г., Прохорчуком О.В. (СК ЛАіК), Суховим В.В., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів (спеціалістів) на 2017-18н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Березень

2017 р.

(01.03.16)

Прохорчук О.В.

– відп., викладачі

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами), викладачі

1.

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціальністю (спеціалізацією) "Літаки і вертольоти" з дисциплін " Новітні технології в авіації і космонавтиці", "Проектування систем ЛА", "Автоматизація проектування ЛА" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Квітень

2017 р.

(05.04.16)

 

 

 

 

Борисов В.В. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціалізацією "СК ЛАіК" з дисциплін "Системи керування ЛА", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "Математичне забезпечення ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2017 р.

(03.05.16)

Бондаренко О.М. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему " Creating an Interactive Learning Community (Створення інтерактивного навчального співтовариства).

 Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2017 р.

(07.06.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі 


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17