Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Тема

Час

проведення

Доповідачі

1.

1. Звіти аспірантів про хід виконання індивідуального плану робіт за 2019-20 навчальний рік.

23.09.2020р.

1. Аспіранти

2.

1. Затвердження тем дисертацій аспірантів першого курсу

2. Попередній захист дисертації Трунова В.Ю.

21.10.2020р.

1. Аспіранти першого курсу і керівники

2. Трунов В.Ю.

3.

Попередній захист докторської дисертації Черняка М.Г. с.

18.11.2020р.

Черняк М.Г. 

4.

Доповідь за темою дисертації         Пономаренко К.

15.12.2020р.

Пономаренко К.В.

5.

1. Звіти аспірантів про виконання індивідуального плану роботи (освітньої та наукової складової) у першому семестрі 2020/2021 навчального року.

2. Попередній захист дисертації Пономаренко К.

17.02.2021р.

 

1. Аспіранти

 

2. Пономаренко К.В.

6.

Доповідь за темою докторської дисертації доцента Пономаренко С.О.

17.03.2021р.

Пономаренко С.О.

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

21.04.2021р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти

8.

1. Звіти магістрів першого курсу про виконання індивідуального плану роботи у другому семестрі 2019/2020 навчального року.

2. Доповіді за дослідницькими пропозиціями кандидатів на вступ до аспірантури

19.05.2021р.

1. Магістри, керівники

2. Керівники кандидатів та кандидати

9.

Науково-технічна конференція до Дня науки

16.06.2021р.

Аспіранти, здобувачі, магістри, викладачі, співробітники

Завідувач кафедри СКЛА                 О.В. Збруцький

Заступник завідувача кафедри СКЛА

з наукової роботи             В.В. Бурнашев

 

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1

2

3

4

1.

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2020-2021 н.р.

Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2020-2021 н.р.

Жовтень 2020 р.

(07.10.20)

Бобков Ю.В.,

відп. (за напрямами), викладачі

 

2.

 

Стан лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2020-2021  н.р. , з урахуванням роботи в дистанційному режимі.

Затвердження плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2020-2021 н.р.

 

Бобков Ю.В.,

відп., викладачі

Давидкін С.С.

3.

 

Стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання (РСО).

 

Бобков Ю.В.

викладачі, що не підготували НПД,  РНПКМ та РСО

4.

Стан підготовки дистанційних курсів і елементів дистанційних курсів з навчальних дисциплін та кредитних модулів 1-го семестру 2020-2021 н.р.

 

Сердюк А.А.

відп., викладачі

5.

Підготовка матеріалів самоаналізу кафедр в частині освітніх програм.

 

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Пономаренко С.О., Черняк М.Г. – магістр;

Збруцький О.В. – PhD.

6.

Різне.

 

 

 

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (ПЛАН MC 2020_2021.pdf)ПЛАН MC 2020_2021.pdfПЛАН методсемінарів на 2020-21 н.р.765 Кб2020-09-17 15:062020-09-17 15:06

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Положення про порядок реалізації студентами Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін, зазначає, що студенти мають вибрати дисципліни із Ф-каталогу (див. у вкладенні) шляхом подання заяви до деканату ІАТ.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Ф_Каталог_173_Авіоніка_СКЛА_ІАТ_2020.pdf)Ф_Каталог_173_Авіоніка_СКЛА_ІАТ_2020.pdfФ-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії. Спеціальність 173 Авіоніка734 Кб2020-04-03 17:172020-10-12 14:50

04.03.2020 р. відбувся методичний семінар кафедри СКЛА. На семінарі були розглянуті наступні питання:

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Інформація прийнята до уваги.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17