Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

04.03.2020 р. відбувся методичний семінар кафедри СКЛА. На семінарі були розглянуті наступні питання:

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Інформація прийнята до уваги.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

 

 

п/п

Питання семінару

Термін проведення

Доповідачі

1.

 

Про внесення змін до освітніх програм бакалаврів,  магістрів та докторів філософії.

Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін, оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

Березень

2020 р.

(04.03.20)

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі викладачі.

2.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2020-2021  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

3.

 

Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог "Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського".

 

Бобков Ю.В.

Віслобіцька О.П.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

Методичний семінар проводиться в середу, 04.03.2020 р., о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

З В І Т

про роботу екзаменаційної комісії № 24.2

із захисту магістерських дисертацій

на здобуття ступеня магістра

за спеціальністю 173 «Авіоніка» 

  1. Склад екзаменаційної комісії та організація її роботи із захисту магістерських дисертацій

Екзаменаційна комісія із захисту магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра призначена наказом по університету від « 06_»_грудня_ 2019 р. № 1/347 у складі:

Голова комісії:

Збруцький Олександр Васильович, д.т.н., професор,завідувач кафедри СКЛА

Члени комісії:

Сердюк Анатолій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Черняк Микола Григорович, к.т.н., доцент кафедри СКЛА

 

Бурнашев Віталій Віталійович, к.т.н., доцент кафедри СКЛА

Робота екзаменаційної комісії проводилася в відповідності з Положенням про екзаменаційну комісію.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17