Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Підсумки виконання викладачами кафедри у 2018-2019 н.р.: плану видання навчально-методичної літератури; плану підготовки лабораторної бази кафедри».

ВИРІШИЛИ:

- в зв’язку зі змінами в навчальному плані назв дисциплін доопрацювати заплановані до видання в 2018/2019 н.р. навчальні посібники та підготувати до подання на отримання грифу у вересні – жовтні 2019р.;

- відповідальним викладачам до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. перелік підготовлених в 2018/2019 н.р. лабораторних робіт для затвердження на засіданні кафедри 12.06.2019р.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про «Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2018-2019 н.р. та задачі з навчально-методичної роботи на 2019-2020 н.р.».

ВИРІШИЛИ:

викладачам кафедри до 11.06.2019 р. надати відповідальному за методичну роботу кафедри доц. Бобкову Ю.В. інформацію щодо виконання запланованих в індивідуальному плані робіт з навчально-методичного напрямку для завершення звіту.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. щодо англомовних версій нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р. та наданих викладачами пропозицій щодо англомовних версій назв дисциплін.

ВИРІШИЛИ:

- затвердити англомовні версії нових навчальних планів бакалаврів і магістрів на 2019-2020 н.р.

  1. СЛУХАЛИ:

інформацію доц. Бобкова Ю.В. про задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2019-2020 н.р.

ВИРІШИЛИ:

прийняти інформацію доц. Бобкова Ю.В. та до 24.06.2019 р. надати електронний варіант та по одному друкованому екземпляру НПД,  РНПКМ та РСО інж. кафедри Віслобіцькій О.П.

Відповідальний за проведення метод. семінарів Ю.В. Бобков

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17