Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

X міжнародна конференція студентів  та молодих вчених «Intelligence. Integration. Reliability» відбулася 13 квітня 2017 року у залі Вченої ради Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

 В. о. завідувача кафедри ПСКЛА

В.В. Сухов

 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА

на 2016 - 2017 н.р.

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Обговорення та прийняття обов'язкових вимог до методичних вказівок до лабораторних робіт, комп'ютерних практикумів, практичних занять з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями (напрямами) „Авіа- та ракетобудування” та „ Авіоніка ”

Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

Жовтень 2016 р.

(05.10.16)

Борисов В.В. , Бондаренко О.М. –– відп. (за напрямами)

 

 

 

Черняк М.Г. – відп., викладачі

 

 

1.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "Літаки і вертольоти" сучасній аеродинаміці та динаміці польоту, шляхом послідовного викладання дисциплін "Аерогідромеханіка (4с, 5с)", "Аеродинаміка ЛА (5с, 6с)", "Прикладна та експериментальна аеродинаміка (6с)", " Динаміка польоту ЛА (8с)", " Аеродинамічне проектування ЛА (9с, 10с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Листопад

2016 р.

(02.11.16)

Борисов В.В. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

1.

 

 

  

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему "English as a Medium of Instruction (EMI).  EMI teaching and lecturer skills. EMI methods for technical subjects (Англійська як засіб навчання ( EMI ) . EMI навчання і навички викладання англійською мовою. EMI методи для технічних дисциплін).  

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Грудень

2016 р.

(07.12.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід, стан та ефективність наскрізного навчання студентів спеціальності (спеціалізації) "СК ЛАіК" сучасному автоматичному керуванню, шляхом послідовного викладання дисциплін " Теорія автоматичного керування (4с, 5с)", "Приводи систем керування (6с, 7с)", "Основи будови систем керування ЛА (7с, 8с)", "Спеціальні розділи сучасної ТАК (9с, 10с, 11с)", "Системи керування ЛА (9с, 10с, 11с)" (з обов'язковим попереднім відвідуванням занять відповідальним та провідними викладачами). Міждисциплінарні зв'язки цих дисциплін.

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Лютий

2017 р.

(01.02.17)

Бондаренко О.М. – відп. , викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

2.

Досвід керівництва та методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів викладачами Черняком М.Г., Прохорчуком О.В. (СК ЛАіК), Суховим В.В., Вірченком Г.А. (ЛВ), виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

Обговорення проектів нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів (спеціалістів) на 2017-18н.р. за спеціальностями "Авіоніка" та " Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (зі спеціалізаціями).

Березень

2017 р.

(01.03.16)

Прохорчук О.В.

– відп., викладачі

 

 

 

 

Борисов В.В. ,

Бондаренко О.М. – відп. (за напрямами), викладачі

1.

 

 

 

 

 

  

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціальністю (спеціалізацією) "Літаки і вертольоти" з дисциплін " Новітні технології в авіації і космонавтиці", "Проектування систем ЛА", "Автоматизація проектування ЛА" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Квітень

2017 р.

(05.04.16)

 

 

 

 

Борисов В.В. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Досвід та методика проведення реальних лабораторних робіт (на об'єктах авіаційної техніки та обладнанні) при підготовці магістрів (спеціалістів) за спеціалізацією "СК ЛАіК" з дисциплін "Системи керування ЛА", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "Математичне забезпечення ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Травень

2017 р.

(03.05.16)

Бондаренко О.М. – відп.,

викладачі, які викладають відповідні дисципліни

 

 

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

1.

 

 

 

2.

Доповідь ст. викл. Сарибоги Г.В. та дискусія викладачів на тему " Creating an Interactive Learning Community (Створення інтерактивного навчального співтовариства).

 Обговорення взаємовідвідувань викладачів (за графиком взаємовідвідувань).

Червень

2017 р.

(07.06.16)

Сарибога Г.В. – відп., викладачі

 

 

Сарибога Г.В. – відп., викладачі 


Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

 Відповідальний за проведення метод. семінарів М.Г. Черняк

ПЛАН

НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

на 2016-2017 навчальний рік

Тема

Час

проведення

Доповідач

1.

1.1. Доповідь за напрямом наукових досліджень.

1.2. Доповідь за напрямом наукових досліджень.

21.09.2016р.

Ac. Масько О.М.

Доц. Бондаренко О.М.

2.

Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт.

19.10.2016р.

Аспіранти, здобувачі

 

3.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

16.11.2016р.

Ст.викл. Борисов В.В.

4.

Доповідь за матеріалами кандидатської

дисертаційної роботи (попередній захист).

21.12.2016р.

Ст.викл. Г.В. Сарибога

 

5.

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки», доповіді спеціалістів (студентів 6-го курсу, поперед. захист).

18.01.2017р.

Студенти 6-го курсу, спеціалісти 

6.

Доповідь за матеріалами докторської

дисертаційної роботи (попередній захист).

15.02.2017р.

Доц. Черняк М.Г.

 

7.

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability».

13-15.03.2017р.

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

8

Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки».

18-20.04.2017р.

 

Викладачі, співробітники, аспіранти, студенти.

9

Доповіді аспірантів та здобувачів про хід виконання дисертаційних робіт.

17.05.2017р.

Аспіранти, здобувачі.

10

10.1. Науково-технічна конференція до Дня науки.

10.2. Доповіді магістрів 6-го курсу (попередній захист).

5-7.06.2017р.

 

Викладачі, аспіранти, студенти

Магістри 6-го курсу

Затверджено на засіданні кафедри ПСКЛА

08 червня 2016 р., протокол №11

В.о. завідувача кафедри В.В. Сухов

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи О.В. Прохорчук

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17