Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА на 2013-2014 н.р.

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 14:30 в аудиторії 219-28.

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1. Стан з забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2013-14 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2013-14 н.р.

Жовтень

2013 р.

1. Бондар Ю.І. – відп.,

Черняк М.Г.

Борисов В.В. 

2. Стан з забезпеченням лабораторною базою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2013-14 н.р.

 

2. Гончар І.М. – відп.,

Черняк М.Г.,

Борисов В.В.

1. Стан підготовки нових лабораторних робіт з авіаційної техніки за напрямом „Авіа та ракетобудування” та спеціальністю «Літаки та вертольоти».

   Листопад

2013 р.

1. Борисов В.В. – відп.,

Гончар І.М.

Викладачі 

2. Досвід та методика організації переддипломної практики магістрів 6-го курсу за спеціальностями „СКЛАіК” і „ЛВ”.

 

2. Попов В.В. - – відп.

Лемко О.Л. 

3. Обговорення взаємовідвідувань викладачів.

 

3. Балабанова Т.В. -відп.

1. Обговорення методик виконання студентами завдань на СРС відповідно до робочих навчальних програм  дисциплін.

Грудень 

2013 р.

1. Черняк М.Г., Борисов В.В. – відп.,

викладачі

2. Аналіз викладання дисциплін: Чисельні методи динаміки та міцності ЛА-1, 2, 3КП (Зінченко Д.М., Карнаушенко Р.В.); Аеродинаміка літака -1, 2, 3КП  (Лемко О.Л., Колесниченко В.Б.).

 

2. Борисов В.В. – відп.

1. Досвід та методика виконання курсового проектування студентами 3-го та 4-го курсів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”.

Лютий

2014 р.

1. Черняк М.Г., Борисов В.В. – відп.,

Викладачі-керівн. КП

2. Стан та загальна методика підготовки магістерських дисертацій магістрами 5-го та 6-го курсів виходячи з обов’язкового виконання  нормативних вимог, що до них висуваються.

 

2. Попов В.В. – відп.

Лемко О.Л.,

викладачі

1. Методика виконання комп'ютерних практикумів за напрямом „Авіа та ракетобудування”. На прикладі дисциплін “Конструювання ЛА−1”, “Конструювання елементів ЛА в системах CAD/CAM/CAE −1”.

Березень

2014 р.

1. Борисов В.В. – відп., викладачі

2. Стан, задачі та методика проведення переддипломної практики бакалаврів та спеціалістів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування”, зв’язок з дипломним проектуванням бакалаврів. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів та спеціалістів.

 

2. Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р.,

Гаврленко В.В. – відп., Зінченко Д.М.,

викладачі – керівники практик

1. Задачі та методика проведення навчально-виробничої та виробничої (переддипломної) практик бакалаврів за напрямами „Авіоніка” і „Авіа та ракетобудування” спрямовані на вдосконалення лабораторної бази кафедри.

Квітень

2014 р.

1. Нечипоренко О.М., Карнаушенко Р. – відп., Гончар І.М.

викладачі – керівники практик

2. Обговорення взаємовідвідувань викладачів.

 

2. Балабанова Т.В. - відп. 

викладачі – керівн. ДП

1. Досвід залучення студентів до участі у науково-технічних розробках кафедри та профільних підприємств галузі у межах їх курсового та дипломного проектування.

Травень

2014 р.

1. Рижков Л.М.,

Сухов В.В. – відп.,

викладачі 

2. Досвід залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування.

 

Черняк М.Г., Борисов В.В. – відп. 

1. Звіт з навчально-методичної роботи за 2013-14 н.р. Задачі з навчально-методичної роботи на 2014-15 н.р. 

Червень

2014 р.

1. Черняк М.Г., 

Борисов В.В. – відп.

2. Обговорення плану підготовки навчально-методичної літератури на 2014-15 н.р. 

 

2. Бондар Ю.І.

3. Обговорення взаємовідвідувань викладачів. 

 

3. Балабанова Т.В. - відп.

План методичних семінарів кафедри ПСКЛА затверджено зав. кафедри, проф. Збруцьким О. В. 

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за методичну роботу М.Г. Черняк. 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17