Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

План методичних семінарів кафедри СКЛА на 2020-21 н.р.

 

п/п

Питання семінару

Термін пров.

Доповідачі

1

2

3

4

1.

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2020-2021 н.р.

Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2020-2021 н.р.

Жовтень 2020 р.

(07.10.20)

Бобков Ю.В.,

відп. (за напрямами), викладачі

 

2.

 

Стан лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2020-2021  н.р. , з урахуванням роботи в дистанційному режимі.

Затвердження плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2020-2021 н.р.

 

Бобков Ю.В.,

відп., викладачі

Давидкін С.С.

3.

 

Стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД), робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання (РСО).

 

Бобков Ю.В.

викладачі, що не підготували НПД,  РНПКМ та РСО

4.

Стан підготовки дистанційних курсів і елементів дистанційних курсів з навчальних дисциплін та кредитних модулів 1-го семестру 2020-2021 н.р.

 

Сердюк А.А.

відп., викладачі

5.

Підготовка матеріалів самоаналізу кафедр в частині освітніх програм.

 

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Пономаренко С.О., Черняк М.Г. – магістр;

Збруцький О.В. – PhD.

6.

Різне.

 

 

 

 

1.

Обговорення стану та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів,  магістрів та докторів філософії. Пропозиції щодо назв, змісту та послідовності викладання дисциплін.

Листопад

2020 р.

(04.11.20)

Збруцький О.В., Бобков Ю.В., Бурнашев В.В Пономаренко С.О., Черняк М.Г., викладачі

2.

Обговорення змісту освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії  за спеціальністю 173 Авіоніка.

Пропозиції щодо оптимізації змісту копетентностей, знань та умінь, що формуються дисциплінами.

 

Бобков Ю.В.,

Бурнашев В.В. – бакалавр;

Рижков Л.В. –магістр;

Збруцький О.В. – PhD;

всі відп.викладачі.

4.

Різне.

 

 

1.

Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки бакалаврів і магістрів.

Задачі щодо поліпшення лабораторної бази кафедри, джерела та шляхи її забезпечення.

Грудень

2020 р.

(02.12.20)

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

Давидкін С.С.

2.

Стан навчальних лабораторій та комп’ютерних класів, задачі щодо їх підготовки до весняного навчального семестру.

 

Давидкін С.С.,

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

1.

Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2020-2021  н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

Лютий

2021 р.

(03.02.21)

Бобков Ю.В.

відп., викладачі

 

2.

Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

 

Пономаренко С.О.

відп., викладачі

3.

 

Стан підготовки дистанційних курсів і елементів дистанційних курсів з навчальних дисциплін та кредитних модулів 2-го семестру 2020-2021 н.р.

 

Сердюк А.А.

відп., викладачі

4.

Різне.

 

 

1.

 

Про підготовку нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів,  магістрів та докторів філософії на 2021-2022  н.р.

Обговорення пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

Березень

2021 р.

(03.03.21)

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі.

2.

 

Стан методичного забезпечення для проведення підготовки до ректорського контролю з дисциплін:

- Технічна механіка;

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки

 

 

Ільчишина Д.І., Іванова О.М.

Бурнашев В.В.

Черняк М.Г., Збруць-кий О.В., Бондаренко Є

3.

Різне.

 

 

1.

Стан підготовки нових навчальних та робочих навчальних планів бакалаврів, магістрів та докторів філософії на 2021-2022 н.р., та реалізації пропозицій викладачів щодо оптимізації викладання дисциплін.

Квітень

2021 р.

(07.04.21)

Бобков Ю.В.

2.

Досвід та результати залучення студентів до участі у розробці лабораторних робіт та вдосконаленні лабораторної бази кафедри у межах їх курсового та дипломного проектування

 

Черняк М.Г., Бурнашев В.В.,

відп., викладачі

 

3.

Досвід та методика організації переддипломної практик бакалаврів і магістрів. Вдосконалення методики виконання ДП бакалаврів та МД професійних магістрів.

 

Керівники практик,

керівники ДП, МД.

4.

Різне.

 

 

1.

Задачі та стан підготовки навчальних програм дисциплін (НПД),  робочих навчальних програм кредитних модулів (РНПКМ) та рейтингових систем оцінювання  (РСО) до нового 2021-2022 н.р.

Травень

2021 р.

(05.05.21)

Бобков Ю.В.

викладачі

2.

Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

 

Пономаренко С.О.

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

1.

Підсумки виконання викладачами кафедри у 2020-2021 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури та підготовки дистанційних курсів;

- плану підготовки лабораторної бази кафедри.

Червень

2021 р.

(02.06.21

Бобков Ю.В.,

Сердюк А.А.

відп. (за напрямами), викладачі

2.

Проект звіту з навчально-методичної роботи за 2020-2021 н.р.

Задачі з навчально-методичної роботи на 2021-2022н.р.

 

Бобков Ю.В.

Збруцький О.В.

відп., викладачі

3.

Різне.

 

 

Методичний семінар проводиться кожну першу середу місяця о 1430 в аудиторії 219-28.

Присутність всіх викладачів та аспірантів обов`язкова!

Відповідальний за проведення метод. семінарів                                       Юрій Бобков

Затверджую:  завідувач кафедри СКЛА __________ Олександр Збруцький

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17