Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення методичного семінару від 05.02.2020 р.

05.02.2020р.. на кафедрі СКЛА був проведений методичний семінар, на якому були розглянуті наступні питання та прийняті наступні рішення та рекомендації:

  1. Про порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій.

Обговорення на 2 семестр 2019-2020  н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури;

- плану підготовки  лабораторної бази кафедри.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

Ухвалили:

1) прийняти інформацію про «Порядок розгляду рукописів навчальних видань в Інституті аерокосмічних технологій» до відома та керуватись при підготовці навчальних посібників. Викладачам доц. Лукомському В.Г., доц. Ільчишиній Д.І., проф. Рижкову Л.М. завершити підготовку навчальних посібників згідно доведеного порядку;

2) корегувати план підготовки  лабораторної бази кафедри відповідно придбання необхідного обладнання, що відбувається з затримкою внаслідок тендерних процедур.

  1. Обговорення результатів взаємо відвідувань викладачів (за графіком взаємо відвідувань).

Доповідач доцент Пономаренко С.О.

В обговоренні прийняв участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький.

Ухвалили:

інформацію прийняти до відома. Доценту Пономаренко С.О. результати взаємо відвідувань викладачів оформлювати документально.

  1. Стан підготовки документів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри та задачі щодо виконання вимог Тимчасового положення про організацію. Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.Г. Лукомський, доц. В.В. Бурнашев, ст. викл. В.В. Гавриленко та інші.

Ухвалили:

Привести навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри відповідно вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу. Першочерговим вважати підготовку необхідних документів  в електронному вигляді на окремому зовнішньому жорсткому накопичувачі. Для цього:

1) забезпечити придбання зовнішнього жорсткого накопичувача. Відповідальний зав. лабораторіями кафедри Давидкін С.С.

2) відповідальним за збір та збереження електронної бази документів призначити пров. інженера Віслобіцьку О.П.

3) викладачам кафедри надати в електронному вигляді документи навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, за які вони є відповідальними, на електронну пошту Віслобіцькій О.П. до 11.02.2020р.

4) поточну інформацію щодо наповнення електронної бази документів заслухати на засіданні кафедри 12.02.2020р.

  1. Про підготовку до ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. та стан підготовки тестових запитань з дисциплін:

- Технічна механіка;

- Теорія автоматичного керування;

- Чутливі елементи систем авіоніки.

Доповідач доцент Ю.В.Бобков.

В обговоренні питань прийняли участь зав. кафедри проф. О.В.Збруцький, доц. М.Г. Черняк, доц. В.В. Бурнашев.

Ухвалили:

Підготовлені бази даних з дисциплін ректорського контролю 4-го курсу в 2020 р. до 10.02.2020р. надати доц. Ю.В.Бобкову в електронному вигляді.

Доц. Ю.В.Бобкову передати бази даних з дисциплін ректорського контролю разом з відповідною службовою запискою до ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17