Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ СКЛА № 8 від 27.05.2020

 

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

8.1

Стан виконання плану профорієнтаційної роботи

Сердюк А.А.

8.2

Про стан кафедрального сайту

Нечипоренко О.М.,

Пономаренко С.О.

8.3

Про підготовку навчальних та робочих навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік

Бобков Ю.В.

8.4

Про підготовку учасників студентських олімпіад і наукових конкурсів

Бурнашев В.В.

8.5

Стан роботи по заключенню господарських договорів на НДР

Бурнашев В.В. з участю

Черняка М.Г., Рижкова Л.М., Пономаренка С.О.

8.6

Стан роботи по забезпеченню відповідності ліцензійним умовам спеціальності.

Бурнашев В.В.

8.7

Стан готовності документації кафедри

Бобков Ю.В.

8.8

Результати переддипломної практики студентів 4 курсу

Пономаренко С.О.

8.9

Про організацію вступних іспитів  на 5 курс

Сердюк А.А.

Бурнашев В.В.

8.10

Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів

Бурнашев В.В.,

Пономаренко С.О.

8.11

Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань  та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах

Бобков Ю.В.

8.12

Стан виконання магістрами дипломних проектів

Бурнашев В.В.

8.13

Затвердження програми наук. конференції, ЕК магістрів та графіка роботи ЕК магістрів

Бурнашев В.В.

8.14

Конкурсі справи

Бобков Ю.В.

8.15

Про показники роботи викладачів та попередній рейтинг (не виконані завдання за індивідуадьними планами)

Пономаренко С.О.

8.16

Стан виконання наукових робіт викладачами кафедри (держбюджетних, госп. тем)

Бурнашев В.В.

8.17

Затвердження освітніх програм (навчальних програм дисциплін та практик) на 2019-2020 рік

Бобков Ю.В.

викладачі

8.18

Результати роботи кураторів груп по збереженню та поповненню контингенту студентів

Гавриленко В.В., Сердюк А.А., куратори

8.19

Про форму проведення контрольних заходів на весняній сесії в умовах карантину

Пономаренко С.О.

8.20

Реєстрація і  робота на платформі КПІ ""Сікорський"

Сердюк А.А.,

Бобков Ю.В.

8.21

Про виконання рішень кафедри

Пономаренко С.О.

8.20

Різне

 

 

Вчений  секретар кафедри СКЛА С.О. Пономаренко 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17