Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ СКЛА від 27.01.2021 р.

Порядок денний:

11.1

Підсумки роботи екзаменаційної комісії магістрів

11.2

Підсумки   зимової сесії. Аналіз навчальної дисципліни студентів. Аналіз роботи кураторів груп (особливо з відрахованими студентами)

11.3

Розгляд конкурсних справ Лукомського В.Г. і Пономаренка С.О.

11.4

Підсумки наукової роботи  кафедри за 2020 рік.

11.5

Про підготовку до акредитації освітньої програми Phd кафедри.

11.6

Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

11.7

Звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2020-2021 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2020-21 н.р.;

- плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2020-21 н.р.

- плану публікації наукових статей у фахових збірниках

11.8

Про результати організації працевлаштування студентів-випускників магістрів.

11.9

Про виконання рішень кафедри

11.10

Різне

СЛУХАЛИ:

Питання 11.1. Підсумки роботи екзаменаційної комісії магістрів. (доповідачі - професор Збруцький О.В., інженер Віслобіцька О.П.).

Надано інформацію про результати роботи екзаменаційної комісії магістрів: захист магістрів пройшов успішно, всі студенти захистили магістерські дисертації; проводиться оформлення випускних справ.  

УХВАЛИЛИ:

Роботу екзаменаційної комісії магістрів вважати задовільною.

Питання 11.2. Підсумки   зимової сесії. Аналіз навчальної дисципліни студентів. Аналіз роботи кураторів груп (особливо з відрахованими студентами) (доповідачі - доцент Лукомський В.Г., інженер Торопіцина О.Н., доцент Бобков Ю.В.).

Надана інформація про результати сесії: більшість студентів успішно склали екзамени на сесії; є 4 студенти, що можуть бути відраховані; потрібно надати можливість здавати заборгованість за індивідуальним графіком 2 студентам. Куратори груп працювали задовільно.  

УХВАЛИЛИ: 

1) Вибірково надати індивідуальний графік здавання заборгованості таким студентам: Карпову Данилі (група АСП-01 ), Драйцеву Юрію (група АСП-91).

2) Роботу кураторів груп у попередньому семестрі визнати задовільною.

Питання 11.3. Розгляд конкурсних справ Лукомського В.Г. і Пономаренка С.О. (доповідач - проф. Збруцький О.В.).

Завідувач кафедри Збруцький О.В. проінформував колектив кафедри про основні вимогами "Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)", що затверджений наказом ректора КПІ від 29.09.2020 №7/173-А.

СЛУХАЛИ:

  1. Звіти претендентів Пономаренка С.О. та Лукомського В.Г. на посаду доцента кафедри.
  2. Висновок кафедри про відповідність об’єктивних даних претендента умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, що встановлені для науково-педагогічних працівників Законами України „Про освіту” та „Про вищу освіту”.
  3. Висновок кафедри про відповідність претендента (базова освіта та/або науковий ступінь та/або профільні публікації тощо) щодо можливості забезпечувати відповідні освітні компоненти.
  4. Виконання умов попереднього контракту.

В обговоренні виступили:

Науково-педагогічні працівники кафедри:

по кандидатурі Пономаренка С.О.

проф. Збруцький О.В., доцент Сердюк А.А., Бобков Ю.В.

по кандидатурі Лукомського В.Г.

проф. Збруцький О.В., доцент Пономаренко С.О., Бобков Ю.В.,  доцент Нечипоренко О.М., доцент Черняк М.Г..

Завідувач кафедрою поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації на посаду доцента кафедри.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

Результати голосування:

по кандидатурі Пономаренка С.О. на заміщення посади доцента кафедри систем керування літальними апаратами

рекомендувати  – 16,

не рекомендувати – немає,

утримались – немає.

по кандидатурі Лукомського В. Г. на заміщення посади доцента кафедри систем керування літальними апаратами

рекомендувати  – 16,

не рекомендувати – немає,

утримались – немає.

УХВАЛИЛИ: 

  1. На підставі результатів голосування кафедра рекомендує Пономаренка Сергія Олексійовича на посаду доцента кафедри систем керування літальними апаратами на 5 років.
  2. На підставі результатів голосування кафедра рекомендує Лукомського Василя Григоровича на посаду доцента кафедри систем керування літальними апаратами на 3 роки.

Питання 11.4. Підсумки наукової роботи  кафедри за 2020 рік (доповідач - доцент Бурнашев В.В.).

Доповів про затримки із виданням збірників "Механіка гіроскопічних систем" та виданням збірника молодіжної науково-практичної конференції .

УХВАЛИЛИ: 

Доценту Бурнашеву В.В. підготувати повну інформацію із зазначеного питання, підготувати конкретні пропозиції та доповісти їх завідувачу кафедри протягом 2-х днів.

Питання 11.5. Про підготовку до акредитації освітньої програми Phd кафедри (доповідач - проф. Збруцький О.В.).

          Надана інформація стан підготовки матеріалів акредитації освітньої програми Phd кафедри, викладачам кафедри уточнені задачі по підготовці документів, визначено терміни контролю стану робіт.

УХВАЛИЛИ: 

Прискорити підготовку до акредитації освітньої програми Phd кафедри.

Питання 11.6. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр (доповідачі - доцент Пономаренко С.О.).

Індивідуальні плани викладачів оформляються у паперовому вигляді, є потреба їх підписати у завідувача кафедрою.

УХВАЛИЛИ: 

Всім викладачам підписати свої Індивідуальні плани у завідувача кафедрою до 15.02.2021.

          Питання 11.7. Звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2020-2021 н.р.: - плану видання навчально-методичної літератури у 2020-21 н.р.;  - плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2020-21 н.р.; - плану публікації наукових статей у фахових збірниках (доповідачі - доцент Бобков Ю.В.).

Доповів, що незважаючи режим карантину, який вносить корективи в графік робіт, в основному зазначені плани виконуються.

УХВАЛИЛИ: 

Всім викладачам кафедри дотримуватись графіку виконання планів підготовки навчально-методичної літератури, підготовки  нових лабораторних робіт та плану публікації наукових статей у фахових збірниках у 2020-21 н.р.

Питання 11.8. Про результати організації працевлаштування студентів-випускників магістрів (доповідач - доцент Пономаренко С.О.).

На сьогодні із 14 магістрів-випускників 5 студентів пішли працювати за спеціальністю: на провідні підприємства галузі працюють 4 студенти (3 студенти в КБ СПБ "Арсенал", 1 студентка в ККБ "Луч"), а 1 студент працює керівником відділу застосування безпілотних апаратів у сільському господарстві. Більшість студентів продовжують визначатись із місцем роботи.

УХВАЛИЛИ: 

Роботу по сприянню працевлаштуванню магістрів визнати задовільною.

Питання 11.9. Про виконання рішень кафедри (доповідачі доцент Пономаренко С.О.).

Повідомив, що в основному рішення кафедри виконані.

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до уваги..

 Питання 11.10. Різне (доповідачі - проф. Збруцький О.В., доцент Нечипоренко О.М.).

Про розміщення навчальних матеріалів на платформі Сікорський: по більшості дисциплін навчальні матеріали представлені на платформі Сікорський, потрібно більш активне використання можливостей цієї платформи. 

УХВАЛИЛИ: 

Всім викладачам кафедри активізувати використання платформи Сікорський у навчальному процесі.

Завідувач кафедри СКЛА Олександр ЗБРУЦЬКИЙ

Вчений секретар кафедри Сергій ПОНОМАРЕНКО

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17