Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 10.09.2014 р.

10.09.2014 відбулося чергове (№ 2) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів 

СЛУХАЛИ:

Затвердження обов’язків викладачів кафедри

Ухвалили:

- Затвердити наступні обов’язки викладачів кафедри:

1

Завідувач кафедри

Проф. Збруцький О.В. 

2

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

доц. Черняк М.Г. 

3

Відповідальний за навчально-методичну роботу по  спеціальності “Системи керування ЛА та комплексами ”

доц. Черняк М.Г.

доц.. Бурнашев В.В. 

4

Відповідальний за навчально-методичну роботу по

спеціальності “Літаки та вертольоти”

ст. викл. Борисов В.В. 

5

Відповідальний за видання методичної літератури

ст. викл. Борисов В.В

6

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

доц. Прохорчук О.В. 

7

Відповідальний за організацію роботи спеціалістів та магістрів спеціальності «Літаки та вертольоти» 

проф.. Сухов В.В. 

 

8

Відповідальний за організацію роботи магістрів спеціальності «Системи керування ЛА та комплексами»»

доц. Прохорчук О.В.

9

Відповідальний за організацію роботи спеціалістів спеціальності «Системи керування ЛА та комплексами»

ст. викл. Гавриленко В.В.

10

Відповідальний за навчально-виховну роботу

ст. викл. Гавриленко В.В.

11

Відповідальний за організацію роботи бакалаврів напрямку «Авіоніка»

доц. Нечипоренко О.М.  

12

Відповідальний за організацію роботи бакалаврів напрямку  «Авіа- та ракетобудування»

ст. викл. Карнаушенко Р.В.

13

Відповідальний за організацію практик та працевлаштування студентів всіх рівнів спеціальності«Літаки та вертольоти»

ст. викл. Бондар Ю.І.

14

Відповідальний за організацію практик та працевлаштування студентів всіх рівнів спеціальності«Системи керування ЛА та комплексами»

доц. Нечипоренко О.М. 

15

Відповідальний за організацію та підтримку сайту кафедри та системи «КАМПУС»

доц. Нечипоренко О.М.

16

Відповідальний за роботу секцію МАН «Авіа- та ракетобудування»

ст. викл. Сарибога Г.В.

17

Відповідальний за роботу приймальної комісії та профорієнтаційну роботу

ст. викл. Бондар Ю.І.,

ст. викл. Бурнашев В.В.

18

Вчений секретар кафедри

доц.  БалабановаТ.В.,

ст. викл. Сарибога Г.В.

19

Відповідальні за організацію ректорського контролю на кафедрі:

 
 

- методична частина

Черняк М.Г., Борисов В.В.

 

- організаційна частина

Гавриленко В.В.

Підсумки результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії. Обговорення роботи кураторів груп

Ухвалили:

- У зв’язку зі скороченням контингенту студентів після заліково-екзаменаційної сесії відповідальному за навчально-виховну роботу ст.викладачу Гавриленку скласти план заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів до 30 вересня 2014 року;

- Відповідальному за навчально-виховну роботу ст.викладачу Гавриленку провести контроль виконаних рішень та оцінити роботу кураторів за результатами I атестації

- Куратори груп зобов’язані забезпечити виконання  вимог щодо показників рівня навчання у своїх групах відповідно університетським нормативам згідно IV рівня акредитації

 

Інформація про набір студентів на спеціальності та план профорієнтаційної роботи на новий навчальний рік

Ухвалили:

- Відповідальним за напрям діяльності доц.. Бурнашеву В.В. та ст. викл. Бондарю Ю.І. скласти план заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р., а саме:

1) скласти графік чергування викладачів у літній період до кінця I семестру;

2) звернути увагу на роботу відповідальних на початковому та завершальному етапі роботи;

2)поновити інформаційні матеріали для приймальної комісії, посилити використання інтернет-ресурсів для абітурієнтів, виконати перелічені роботи до 31 січня

3)провести агітаційні роботи, звернувши особливу увагу на її організацію у період  з вересня по січень місяць 2014 року

 

Про організацію переддипломної практики та дипломного проектування

Ухвалили:

- Прийняти до відома, що студенти всіх рівнів  спеціальностей «Системи керування ЛА та комплексами» та «Літаки і вертольоти» розподілені на підприємства

 

Підсумки виробничої практики студентів III курсу

Ухвалили

- Прийняти до відома підсумки виробничої практики студентів III курсу

- Звернути увагу відповідальних за напрям ст. викл. Бондаря Ю.І. та доц. Нечипоренко О.М.  про необхідність розподілу студентів III курсу переважно на підприємства, розподіл на кафедру повинен здійснюватись за заявками викладачів кафедри та керівників дипломних проектів

 

Про доповнення до індивідуальних планів викладачів

Ухвалили:

- Відповідальному за видання методичної літератури ст.. викл. Борисову В.В.  взяти на контроль внесення в індивідуальний план кожного викладача кафедри видання методичних вказівок до лабораторних робіт

Викладачам кафедри, які не завершили підготовку комплекту нормативних документів до нового навчального року згідно індивідуальних планів винести догану та зобов’язати закінчити підготовку до 17.09.14 р.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17