Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 11.12.2013 р.

11.12.2013 відбулося чергове (№ 5) засідання кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

СЛУХАЛИ:

1. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах

Ухвалили:

- Затвердити екзаменаційні білети та матеріали, якими дозволяється користуватись на екзаменах 11 грудня 2013 р.

 

2. Про результати організації працевлаштування студентів VI курсу. Стан дипломного проектування спеціалістів

Ухвалили:

- Відповідальним за організацію працевлаштування студентів VI курсу ст. викл. Гавриленку В. В. та проф. Сухову В. В. вирішити питання щодо остаточного працевлаштування студентів до 18 грудня 2013 р.

- Керівникам дипломних проектів спеціалістів підготувати доповідні записки щодо стану дипломного проектування спеціалістів до 18 грудня 2013 р.

 

3. Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених

Ухвалили:

- Остаточний термін подачі доповідей студентами на конференцію «Гіротехнологія, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» до 21 грудня 2013 року.

 

4. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів.

Ухвалили:

- Відповідальним за профорієнтаційну роботу ст. викл. Бондарю Ю.І. та ст..викл. Бурнашеву В.В.

1). Відкорегувати сайт спеціальності «Літаки та вертольоти» з метою поліпшення його змісту та оновлення сайту;

2). Підготувати план агітаційної роботи під час прийому документів до 1-го лютого 2014 року.

 

5. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів

Ухвалили:

- За підсумками 2-х атестацій студенти, що не виконали навчальний план, підлягають відрахуванню, зокрема:

ВЛ-31

Бишевець Г.А.

Арцимович М.В.

Галицький С.Ю.

ВЛ-32

Вужейко Б.В.

ВЛ-33

Яремчук В.О.

ВЛ-21

Отто С.Ю.

ВЛ-11

Осадчий А.А.

ВЛ-12

1.Фастовець О.С.

ВЛ-83м

Кузнєцов М.І.

Русавський А.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17