Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 12.03.2014 р.

12.03.2014 р. відбулося чергове (№ 8) засідання кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки роботи ДЕК спеціалістів

Ухвалили:

- Роботу ДЕК вважати задовільною. 

- При формуванні тем дипломних проектів враховувати їх прив’язку до лабораторної бази кафедри та замовлення підприємств.

- Відповідальним за організацію практик та працевлаштування спеціалістів проф. Сухову та ст. викл. Гавриленку забезпечити контроль наявності актів впровадження результатів.

- Керівникам дипломних проектів при допуску студентів до захистів враховувати якісні показники їх дипломних проектів.

2.  Про роботу кафедрального сайту

Ухвалили:

Відповідальній за організацію та підтримку сайту кафедри доц. Нечипоренко О.М. виконати наступні заходи щодо покращення роботи сайту:

- доповнити сайт інформацією про досягення випускників кафедри;

- відповідальним за напрямки своєчасно надавати необхідну інформацію для наповнення сайту: про наукові семінари (Прохорчук О.В.), методичні семінари (Борисов В.В.), роботу Малої академії наук (Бондар Ю.П.), результати роботи міжнародної програми TEMPUS (Рижков Л.М.).

Внести питання про виконання  наповнення сайту відповідальними за напрями в порядок денний на засідання кафедри № 9 від 09.04.2014 р.

 

3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами

Ухвалили:

-Відповідальним за організацію роботи та практик студентів 2, 3, 4 курсів доц. Нечипоренко О.М., ст. викл.. Бондарю Ю.І., ас. Карнаушенко Р.В.:

- спрямувати роботу студентів 2, 3 курсу при проходженні практик на вдосконалення лабораторної бази кафедри.

4. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процессу 2014/2015 навчального року

Ухвалили

- Викладачам кафедри:

- привести у відповідність методичне забезпечення до лабораторної бази кафедри;

- забезпечити виконання плану робіт по модернізації устаткування лабораторної бази кафедри згідно плану.

5. Результати проведення ректорського контролю

Ухвалили:

- Викладачам кафедри переробити бази даних ректорського контролю з метою їх покращення.

- Кураторів зобов’язати брати участь у підготовці групи до ректорського контролю.

6. Звіти магістрів 5-го курсу спеціальності «Системи керування ЛА та комплексами»

Ухвалили:

- Керівникам дипломних проектів магістрів 5-го курсу прийняти до уваги зроблені зауваження.

7. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2014/2015 навчального року, викладання англійською мовою

Ухвалили:

- Викладачам, що працюють з іноземними студентами, підготувати відповідну методичну літературу для іноземців.

- Відповідальній по роботі з іноземними студентами Івановій Л.В. підготувати пропозиції щодо навчання англійською мовою на базі кафедри.

8. Виконання плану профорієнтаційної роботи

Ухвалили:

- Виконання плану профорієнтаційної роботи вважати задовільним;

- Підготувати необхідні матеріали та документи  для відкриття заочної форми навчання по сеціальності “Літаки та вертольоти”.

9. Затверждення програм фахових випробувань за спеціальностями 7(8).05110302 «Системи керування літальними апаратами та комплексами» та 7(8).05110101 «Літаки і вертольоти»

Ухвалили:

- Затвердити програми фахових випробувань за спеціальностями 7(8).05110302 «Системи керування літальними апаратами та комплексами» та 7(8).05110101 «Літаки і вертольоти».

10. Затверждення екзаменаційних білетів бакалаврів

Ухвалили:

- Затвердити екзаменаційні білети бакалаврів за спеціальностями 6.051103 «Системи керування літальними апаратами та комплексами» та 6.051101 «Літаки і вертольоти».

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17