Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 14.01.2015 р.

14.01.2015 відбулося чергове (№ 6) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Про виконання викладачами наказів та розпоряджень по університету

Доповідач: проф.. Збруцький О.В.

Ухвалили:

- для забезпечення виконання наказів та розпоряджень по університету зобов’язати викладачів організувати свою роботу з обов’язковою присутністю на кафедрі.

- зав. лаб. Гончару І.М. та інженерам з навчального процесу Віслобіцькій О.П. та Кононенко Т.А. організувати реєстрацію часу роботи викладачів на кафедрі в окремому журналі в кімн. 308, 310

- звернути увагу викладачів на необхідності документального підтвердження поважності причин можливої відсутності на кафедрі. 

2. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- план у частині навчальної, наукової та організаційно-виховної  роботи індивідуальні плани викладачів вважати виконаними

- у частині методичної роботи доручити відповідальним доц.. Черняку М.Г. та  ст.. викл. Борисову В.В. перевірити виконання в індивідуальному порядку до 16.01.15

3. Затвердження кандидатур та графіка роботи викладачів  у ВК в літній період

Доповідач: доц.. Бурнашев В.В.

Ухвалили:

-затвердити графік роботи викладачів  у ВК в літній період  до 15.01.15 р.

4. Про підготовку баз завдань ректорського контролю

Доповідачі: доц. Черняк, ст.. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

-викладачам , дисципліни яких приймають участь у ректорському контролі , індивідуально узгодити пакети завдань у встановлений термін

-узгоджені пакети в електронному вигляді надати до кімн. 308 до 16.01.15

-зав. лаб. Гончару І.М. створити технічні  умови для редагування пакетів завдань викладачами кафедри до 16.01.15

5. Стан готовності системи «кампус»

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

Ухвалили:

-відповідно до розпорядження №5-1 від 14.01.2015р  викладачам кафедри внести необхідну інформацію про навантаження НПП до системи «кампус»до 01.02.15 р.

6. Конкурс студентських наукових робіт

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- Викладачам кафедри надати відповідальному доц.. Прохорчуку О.В. список кандидатур на конкурс студентських наукових робіт, по 2 кандидатури від кожної спеціальності, до 23.01.15.

7. Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- інформацію прийняти до відома

8. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили

-для покращення показників кафедри у частині публікацій зі студентами та виступів на конференціях викладачам посилити роботу у відповідних напрямках

- затвердити план наукової роботи на кафедрі на 2015 рік

9. Про результати зимової сесії  .

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Кураторам груп прийняти до відома результати зимової сесії та створити механізм перевірки роботи студентів на протязі семестру

10. Про перехід на бюджетну форму навчання ст.. гр.. ВЛ-33 Маштабея О.В.

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Перевести ст. гр. ВЛ-33 Маштабея О.В. на бюджетну форму навчання.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17