Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 15.01.2014 р.

15.01.2014 року відбулося чергове (№ 6) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

Ухвалили:

- Індивідуальні плани за 1 семестр виконані викладачами.

 

 2. Затвердження склад атестаційних комісій

Ухвалили:

- Затвердити склад атестаційних комісій у складі:

для спеціальності "Системи керування літальними апаратами":

Черняк М.Г, Прохорчук О.В., Нечипоренко О.М., Бурнашев В.В; <p ">для спеціальності "Літаки і вертольоти":

Лемко О.Л., Борисов В.В., Сухов В.В, Карнаушенко Р.В.

Головуючий в обох комісіях - декан ФАКС Збруцький О.В.

 

3. Пропозиціїї кандидатур для роботи   ВК в літній період

Ухвалили:

- Відповідальним за організацію роботи в ВК в літній період ст.викл. Бурнашеву В.В. та ст. викл. Бондарю Ю.І. затвердити списки щодо кандидатур для роботи в ВК в літній період до 1 березня 2014 р.

 

4. Про розроблення систем оцінювання дипломних проектів

Ухвалили:

- Відповідальним за напрями підготовки бакалаврів доц. Нечипоренко О.М., ас. Карнаушенко Р.В., спеціалістів проф. Сухову В.В., магістрів проф. Лемко О.Л..затвердити критерії  систем оцінювання дипломних проектів до 15 лютого 2014 р.

 

5. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процесу

Ухвалили:

- Викладачам підготувати методичні вказівки до нових розроблених лабораторних робіт до 10 лютого 2014 р.

 

6. Про рекомендації до присудження іменних стипендій студентам

Ухвалили:

- Кураторам груп підготувати списки студентів на отримання іменних стипендій до 31 січня 2014 р. 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17