Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 5.02.2014 р.

05.02.2014 відбулося чергове (№ 7) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2013 рік

Ухвалили:

- План з наукової роботи за 2013 рік вважати виконаним.

- Внести в план наукової роботи кафедри на 2014 рік видання монографій та виконання ініціативних робіт наступними викладачами кафедри:

ст. викл.Бурнашев В.В., ст. викл. Сарибога Г.В., ст. викл. Бондар Ю.І., ст. викл.Борисов В.В., ас. Кривохатько І.В.

 

2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.

Ухвалили:

- Проведення студентської наукової конференції вважати задовільним.

- Студентам врахувати зауваження до дипломних проектів.

 

3. Затвердження  тем та завдань дипломних робіт магістрів 2 (6 ) курсу

Ухвалили:

- Теми та завдання дипломних робіт магістрів 2 (6 ) курсу затвердити.

 

4. Стан підготовки лабораторної бази до навчального процесу

Ухвалили

- Затвердити план розробки  нових  лабораторних робіт,які проводяться з використанням лабораторної бази кафедри до 01.03.2014 р.

 

5. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії

Ухвалили:

-За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії відрахувати наступних студентів:

ВЛ-31:

1.Ланкмілєр М.В.

ВЛ-32:

2.Головченко Є.О.

3.Пона Я.А.

ВЛ-33:

4.Карпенко В.В.

5. Лобас К.С.

6. Міщенко О.С.

ВЛ-21:

7.Тимко О.О.

ВЛ-11:

8.Шаговський О.О.

- Кураторам груп та викладачам постійно контролювати стан навчальної дисципліни студентів та інформувати про проведені заходи відповідального за організаційно-виховну роботу кафедри.

- Зобов’язати кураторів груп організувати та провести роботу по відновленню контингенту академічних груп в разі його зменшення.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17