Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 08.04.2015 року

ПРОТОКОЛ   № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 08.04.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів
2. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Про організацію вступних іспитів на 5 курс
4. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів
5. Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів
6. Взаємозв’язок результатів ректорського контролю та результатів зимової сесії.

СЛУХАЛИ:

1. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2016 року.

- Прийняти до відома, що студенти всіх рівнів  спеціальностей «Системи керування ЛА та комплексами» та «Літаки і вертольоти» розподілені на підприємства

Ухвалили:

 

4. Про організацію вступних іспитів  на 5 курс

Ухвалили:

 

5. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів

 

6.Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів

 

В.о. завідуюча кафедри ПСКЛА

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17