Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 10.06.2015 року

ПРОТОКОЛ   № 11

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Звіт про методичну роботу кафедри у 2014/2015 навч. році та затвердження плану проведення методичних семінарів на 2015/2016 навч. рік
2. Звіт про наукову роботу на кафедрі та участь у науково-технічних конференціях. Затвердження плану проведення наукових семінарів кафедри на 2015/2016 навч. рік
3. Звіт викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за 2014/2015 навч. рік. Затвердження виконання індивідуальних планів за 2014/2015 навч. рік.
4. Затвердження розподілу педагогічного навантаження викладачів на 2015/2016 навч. рік . Попереднє затвердження індивідуальних робочих планів викладачів на 2015/2016 навч.рік
5. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та практик на 2015/2016 рік
6. Результати атестації та робота кураторів груп по збереженню чисельної кількості академгруп
7. Проведення внутрішньої акредитації
8. Попередній аналіз рейтингів викладачів кафедри за 2014навч. рік
9. Затвердження плану роботи кафедри на 2015/2016 навч. рік

СЛУХАЛИ:

Звіт про методичну роботу кафедри у 2014/2015 навч. році та затвердження плану проведення методичних семінарів на 2015/2016 навч. рік

Доповідачі: доц. Черняк М.Г.

М.Г. Черняк повідомив, що проведено усі методичні семінари згідно з планом, підготовлена необхідна методична документація. Зауважив, що недостатньо методичних розробок пройшло через комісію, не всі завдання по контролю задовольняють вимогам експертизи.

В.В. Борисов повідомив, що методичне забезпечення ще потребує доопрацювання для деяких викладачів. Зауважив, що для іноземців та заочників необхідно якомога швидше розробити НП та РНП.                                            

Ухвалили:

1. Визнати роботу задовільною.

2. Прийняти всі пропозиції, затвердити плани роботи.

3. Протягом 2-х тижнів здати в методичний кабінет усі необхідні документи (звіти, РНП).

4. Підготувати усі необхідні методичні документи до нового навчального року.

 

Звіт про наукову роботу на кафедрі та участь у науково-технічних конференціях. Затвердження плану проведення наукових семінарів кафедри на 2015/2016 навч. рік

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили: 

- Звіт про наукову роботу кафедри у 2014/2015 навч. році прийняти до відома. 

- Затвердити план проведення наукових семінарів на 2015/2016 навч. рік (план додається).

 

Звіт викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за 2014/2015 навч. рік. Затвердження виконання індивідуальних планів

Доповідач: ст.викл. Сарибога Г.В. 

Ухвалили:

- Звіт про виконання індивідуальних планів роботи у 2014/2015 навч. році прийняти до відома

- Затвердити виконання індивідуальних планів роботи викладачів за 2014/2015 навч. рік

Ухвалили:

Затвердження розподілу педагогічного навантаження викладачів на 2015/2016 навч. рік . Попереднє затвердження індивідуальних робочих планів викладачів на 2015/2016 навч.рік.

Доповідач: ст.викл. Сарибога Г.В. 

Ухвалили: 

- Затвердити розподіл педагогічного навантаження, скорегованого у відповідності до якості виконання індивідуального плану роботи та рейтингу викладача у 2014/2015 навч. році

- Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів на 2015/2016 навч. рік із попередньо внесеними до них змінами відповідальними за наукову та методичну частини

 

Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та практик на 2015/2016 рік

Доповідачі: ст.викл. Борисов В.В., доц. Бондаренко О.М.

Ухвалили: 

- Затвердити робочі навчальні програми дисциплін та практик на 2015/2016 рік

Результати атестації та робота кураторів груп по збереженню чисельної кількості академгруп

Доповідачі: ст.викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Кураторам груп та викладачам постійно контролювати стан навчальної дисципліни студентів та інформувати про проведені заходи відповідального за організаційно-виховну роботу кафедри.    

- Зобов’язати кураторів груп організувати та провести роботу по відновленню контингенту академічних груп в разі його зменшення.

Проведення внутрішньої акредитації

Доповідачі: доц. Лукомський В.Г., ст.викл. Борисов В.В., доц. Бондаренко О.М., ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- Розробити план по виконанню  робіт щодо виконання показників внутрішньої акредитації, призначити відповідальних за напрями робіт

- Відповідальним здійснити попередній аналіз показників кафедри  та надати для розгляду в.о. зав. кафедрою до 30.08.15 р.

 

Попередній аналіз рейтингів викладачів кафедри за 2014/2015р.р.

Доповідач: ст. викладач Сарибога Г.В.

Ухвалили:

Викладачам кафедри, які остаточно не сформували та не скорегували  рейтинг-лист, внести необхідні зміни до 18.06.2015

 

Затвердження плану роботи кафедри на 2015/2016 навч. рік

Доповідачі: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

-Затвердити план роботи кафедри на 2015/2016 н.р.

 

В.о. завідуючого кафедри ПСКЛА

к.т.н., доцент В.Г. Лукомський

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17