Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 10 квітня 2019 року

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 10.04. 2019 р.

Список присутніх  додається

 

Порядок денний:

 1. Складання навчальних планів для прискоренників.
 2. Організація вступних іспитів в магістратуру на 5-й курс.
 3. Програма змагань мультикоптерів на день космонавтики 12 квітня 2019 р.
 4. Стан підготовки ХІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених «INTELLIGENCE INTEGRATION RELIABILITY» та зустріч іноземних учасників.
 5. Затвердження нових навчальних планів бакалаврів і магістрів.
 6. Створення нових структур на базі факультету ФАКС.
 7. Результати ректорського контролю.
 8. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Складання навчальних планів для прискоренників.

(доповідач доц. Бобков Ю.В.).

Необхідно створити комісію з викладачів, які будуть визначати можливість перезарахування дисциплін або їх частин, якщо ці дисципліни вивчалися студентами-прискоренниками в технікумі. Студенти - прискоренники, які навчаються (бакалаври) 3 роки, для них необхідно зменшити їх навчальний час на 25 %.  Надається перелік дисциплін, які можуть бути перезараховані.

УХВАЛИЛИ: Затвердити комісію перезарахування дисциплін у складі: проф. О. В. Збруцький, доц. М. Г. Черняк, доц. Ю. В. Бобков.

 

2. Організація вступних іспитів в магістратуру (на 5-й курс).

(доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Вступні іспити в магістратуру відбудуться в 2 етапи: 5-6 липня та 5-6 серпня 2019 р.. Програми по дисциплінам готові. Необхідно створити комісію. Рекомендовані: проф. О. В. Збруцький, доц. М. Г. Черняк, доц. Ю. В. Бобков, доц. А. А. Сердюк. Порядок і організація роботи комісії зберігаються такими, як і були раніше. По спеціальності «Авіоніка» є запит від підприємств на працевлаштування тих студентів, які ще не закінчили магістратуру. Можна агітувати абітурієнтів поступати в магістратуру на контракт. Оплату гарантує підприємство. Необхідно коригувати робочий час членів приймальної комісії у зв’язку з відпустками, оскільки іспити будуть в липні та серпні.

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад відбіркової комісії з прийому вступних іспитів в магістратуру спеціальності «Авіоніка»: проф. О. В. Збруцький, доц. М. Г. Черняк, доц. Ю. В. Бобков, доц. А. А. Сердюк. Вчасно відкоригувати робочий час і відпустку членів приймальної комісії.

 

3. Програма змагань мультикоптерів на день космонавтики 12 квітня 2019 р.

(доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Змагання відбудуться 12 квітня в стендовому залі з 12-00 до 14-00. Для проведення все підготовлено і організовано. Будуть призи.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти інформацію до відома.

 

4. Стан підготовки ХІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених «INTELLIGENCE INTEGRATION RELIABILITY» та зустріч іноземних учасників.

(доповідач доц. Сердюк А.А.)

Конференція відбудеться 11-12 квітня. Можливо зможемо вкластись в один день, 11-го квітня. Початок конференції о 10. 00  Реєстрація з 9.00. Кількість учасників більше 30. В конференції приймають участь студенти, аспіранти, молоді вчені. Студентам дозволяється пропустити заняття за розкладом для того, щоб прийняти участь в роботі конференції.

Проф. Збруцький О .В.: 11.04.2019 всі студенти 3-го, 4-го і 5-го курсу, у кого є пари з 10-00 до 14-00, разом з викладачами і кураторами повинні бути присутні на конференції замість пар. 

УХВАЛИЛИ: Всім викладачам, аспірантам і студентам взяти участь у роботі конференції.

 

5. Затвердження нових навчальних планів бакалаврів і магістрів.

(доповідач доц. Бобков Ю.В.)

Плани і нові назви дисциплін були розглянуті на методичному семінарі 03.04.19 р..  Вони були затверджені на 2019/2020 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:  Затвердити навчальні плани бакалаврів і магістрів на 2019/2020 навчальний рік.

 

6. Набір студентів до нових структур на базі факультету ФАКС.

(доповідач проф. Збруцький О.В.)

Створення на базі факультету ФАКС нової структури  - Інституту авіакосмічних технологій (ІАТ)  проведено наказом по НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

ІАТ почне працювати з 01.07.19. Необхідно створити відбіркову комісію для набору студентів у складі приймальної комісії університету від кафедри СКЛА. Рекомендовано доц. А. А. Сердюка на 2 роки. Також від кафедри СКЛА мають бути технічні працівники.

УХВАЛИЛИ:

 1. Прийняти інформацію до відома.
 2. Рекомендувати в склад приймальної комісії університету від кафедри СКЛА доц. А.А. Сердюка на 2 роки.

 

7. Результати ректорського контролю.

(доповідач доц. Гавриленко В.В.)

Пройшов ректорський контроль на 4-му курсі. Явка студентів була 100 %. Перевірка проводилась по дисциплінах: опір матеріалів, теорія автоматичного керування, іноземна мова. Студенти досить успішно виконали всі завдання.

УХВАЛИЛИ: розробити нову базу завдань і включити ще деякі дисципліни для проведення ректорського контролю.

 

8. Різне.

 • Щодо підготовки до олімпіади.
 • Щодо атестації.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

  

                     Завідувач кафедри СКЛА                                           Збруцький О.В.

                     Вчений секретар                                                         Нечипоренко О.М.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17