Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 10 жовтня 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 10.10.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

3.1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах.

3.2. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі щодо підготовки навчально-методичної літератури на 2019-2020 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2019-2020 н.р.

3.3. Стан робіт щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі з підготовки лабораторної бази на 2019-2020 н.р. Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2019-2020 н.р., створення пілотних лабораторій.

3.4. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.

3.5. Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання.

3.6. Про підготовку документів до ректорського контролю.

3.7. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».

3.8. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри.

3.9. Контроль підготовки до атестації.

СЛУХАЛИ:

3.1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах (доповідач ст. викладач Гавриленко В.В.)

1-й курс (куратор Сердюк А.А.) - два студенти не відвідують заняття (один хворий, але обидва обіцяють здавати сесію. 2-й курс - (куратор Бобков Ю.В.) – все добре; 3-й курс (куратор Черняк М.Г.) – всі повідомлені про необхідність відвідувати заняття; 4-й курс – все добре; 5-й курс – пропустили багато, але будуть здавати сесію; 6-й курс – на практиці.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома. Посилити роботу серед студентів.

3.2. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі з підготовки навчально-методичної літератури на 2019-2020 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2019-2020 н.р. (доповідач доц. Бобков Ю.В.)

УХВАЛИЛИ: Затвердити план видання навчально-методичної літератури у 2019-2020 навчальному році.

3.3. Стан робіт щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі з підготовки лабораторної бази на 2019-2020 н.р.  Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2019-2020 н.р., створення пілотних лабораторій.  (доповідач зав. лаб. Давидкін С.С.)

Список лабораторних робіт готовий. Найкраще підготовлені лабораторні роботи у доц. Нечипоренко О.М., на виході методичка.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Детально доповісти: скільки ЛР є на дисципліну, скільки ЛР функціонують, де будуть проводитися ЛР.

3.4. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів  (доповідач доц. Пономаренко С.О.)

Практику проходять всі студенти добре. Один студент написав, що він поїхав і не проходить практику, але він повернеться і пройде практику в КБ Антонова. Працевлаштування буде обов’язково. Студенти принесуть довідки, де вони працевлаштовані.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома.

3.5. Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання (доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Всі студенти 5-го курсу отримали індивідуальні завдання і теми. Треба заповнити індивідуальні плани. Є один студент (Новіков), який не відвідує заняття, але він заплатив за навчання. Двоє студентів 6-го курсу збираються до аспірантури. В аспірантуру можуть претендувати Кривоноженко, Левченко, Мелашенко, Навроцький.

УХВАЛИЛИ: Вивести студентів на вступ до аспірантури.

3.6. Про підготовку документів до ректорського контролю (доповідач доц. Бобков Ю.В)

Документи до ректорського контролю підготовлені, але ректорський контроль перенесено.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

3.7. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник» (доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Треба детальніше з’ясувати про вимоги конкурсу «Молодий викладач-дослідник».

УХВАЛИЛИ: Висунути на наступний рік на цей конкурс асистента Трунова В.Ю.

3.8. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри (доповідач доц. Пономаренко С.О.)

Рішення попередніх засідань кафедри виконані, або виконуються

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

3.9. Контроль підготовки до атестації (доповідач доц. Пономаренко С.О.)

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Контроль проведення атестації покласти на ст. викладача Гавриленка В.В.

Завідувач кафедри СКЛА

професор                                                                             Збруцький О.В.

Вчений секретар

доцент                                                                            Пономаренко С.О.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17