Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 11.02.2016 року

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.
2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання
4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії
5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

СЛУХАЛИ: 

1. Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Доповідачі: проф. Сухов В.В., Гавриленко В.В.

Ухвалили:

 

2. Підсумки роботи студентської наукової конференції.

Доповідач: ст. викл. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

 

 

3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В., проф. Сухов В.В.

Ухвалили:

-Вважати стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчаннязагалом задовільним, але з певними недоліками.

-Для підвищення рівня підготовки магістерських дисертацій надалі прийняти наступні міри:

- відповідальним доц. Прохорчуку О.В., проф. Сухову В.В. зобов’язати магістрів приймати участь в усіх наукових семінарах;

- встановити три періоди звітування магістрів: 1й період на першому курсі н6авчання магістратури та 2й на другому;

- відповідальному доц. Прохорчуку О.В. внести відповідні зміни у план наукових семінарів та до індивідуальних планів магістрів;

- відповідальним за лабораторну базу ст. викл. Бондарю Ю.І. та зав. лаб. інж. Гончару І.М. створити окремі робочі місця для керівникам магістерських дисертацій з метою проведення наукових досліджень за напрямами магістерських дисертацій.

 

 

4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії

Доповідачі: ст.. викл. Борисов В.В., ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

 

5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр

Доповідачі: ст.. викл. Бондар Ю.І., інж. Гончар І.М.

Ухвалили:

-Викладачам кафедри:

 

6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Кривохатько І.С.

Доповідач: ст. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

 

 

7. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

Доповідач: ст. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

-  Рекомендувати методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування-1. Основи програмування » 6.051103 «Авіоніка», автор ст. викл. Сарибога Г.В. до видання з наданням грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС».

 

В.о. завідувача кафедри ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17