Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 11.03.2016 року

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.03.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи
2. Про роботу кафедрального сайту
3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами
4. Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих
5. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою
6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів
7. Обговорення пропозицій по нормах педагогічного навантаження

СЛУХАЛИ:

1. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М., ст. викл. Бондар Ю.І.

Ухвалили:

- Прийняти до відома, що організація практик студентів 2, 3, 4 курсів знаходиться в задовільному стані

2.  Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

- Рекомендувати наступних студентів 6 курсу до вступу в аспірантуру:

- Затвердити список рекомендованих до 01.04.15

5.  Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою

Доповідач: мет. Іванова Л.В.

Ухвалили:

- Викладачам, що працюють з іноземними студентами, підготувати відповідну методичну літературу для іноземців.

- Відповідальній по роботі з іноземними студентами Івановій Л.В. підготувати пропозиції щодо навчання англійською мовою на базі кафедри.

6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В., проф. Сухов В.В.

Ухвалили:

В.о. завідувача кафедри ПСКЛА

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17