Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 11.11.2015 року

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  11.11.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

СЛУХАЛИ:

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»

Доповідачі: доц. Бондаренко О.М., доц. Лукомський В.Г.

 Ухвалили:

- Викладачам кафедри надати всі методичні розробки відповідальним за напрямом до 12.11.2015 р.

- Відповідальному  за напрямом «Авіоніка» доц. Бондаренку О.М. довести до належного стану всі методичгі матеріали до 12.11.2015 р.

- Вч. секретарю кафедри підготувати всі необхідні матеріали кафедри до перевірки до 12.11.2015 р.

 

2.Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів

Доповідач: ст. викл. Гавриленко В.В.

Доповідач повідомив що, по кожній навчальній групі проведені аналіз успішності та стан навчальної дисципліни. По результатам  першої атестації багато студентів мають 3 і більше н/а. Це дуже поганий результат. Окремі студенти мають н/а по всім предметам.

Гавриленко В.В. підкреслив, що в цьому році проводяться  додаткові консультації, бесіди із студентами, що відстають. Всі студенти попереджені  про вчасне надання довідок про пропущені заняття. При наявності таких довідок для перездачі неатестацій складається індивідуальний графік.

Ухвалили:

- Кураторам посилити роботу у групах

- Доручити Гавриленко В.В. проробити питання відрахування невстигаючих студентів по результатам наступної атестації  за невиконання графіку навчального процесу.

 

3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів

Доповідач: ст.викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- Відповідальна за рейтинги доповіла про підсумки рейтингування за 2014/2015 н.р. та зауважила, що:

- навчальне навантаження, зазначене в рейтинг-листі викладачів не відповідає навчальному навантаженню, зазначеному в індивідуальному плані;

- ст. викл. Івановій звернути увагу на відсутність посади в рейтинг-листі;

-викладачам кафедри посилити виконання методичної частини.

 

4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.

Доповідач: Іванова Л.В.

 Ухвалили

- Викладачам, що працюють з іноземними студентами:

- підготувати відповідну методичну літературу для іноземців;

- посилити заходи, щодо покращення відвідувань занять іноземними студентами;

- кураторам груп іноземних студентів провести відповідні заходи щодо покращення навчальної дисципліни

-Відповідальній по роботі з іноземними студентами Івановій Л.В. підготувати пропозиції щодо навчання англійською мовою на базі кафедри;

Посилити заходи, щодо покращення відвідувань занять іноземними студентами

 

5. Затвердження  тем та завдань дипломних проектів  спеціалістів та магістрів 6 курсу

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М.., ст. викл. Бондар Ю.І.   

Ухвалили:  

Затвердити теми та завдання дипломних проектів  спеціалістів та магістрів 6 курсу

  

6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2015 р.

Доповідачі: доц. Нечипоренко О.М.., ст. викл. Бондар Ю.І. 

Щодо працевлаштування студентів, то робота ведеться, більшість студентів вже мають листи і договори. АНТК ім.. Антонова ще не надали договори, але вони очікуються у найближчому майбутньому.

До 20 листопада всі студенти повинні  бути працевлаштовані.

Завідувач кафедри наголосив, що   в завданнях на дипломний проект повинні бути відображені основні  вимоги до  дипломних проектів –присутні такі важливі складові як конструкторська та технологічні частини, тощо. Відповідальні відповіли, що перевіряють завдання на таку відповідність.

Ухвалили:

- Проведення переддипломної практики вважати задовільним

- Прискорити роботу над працевлаштуванням випускників

- Затвердити теми та завдання дипломних проектів спеціалістів.

 

7. Рекомендація методичних матеріалів  з дисципліни «Основи будови систем керування літальних апаратів. Програмування під мікроконтролериArduino» автор Сарибога Г.В. з грифом електронного видання факультету ФАКС кафедри ПСКЛА

Ухвалили:

- Рекомендувати методичні матеріали  з дисципліни «Основи будови систем керування літальних апаратів. Програмування під мікроконтролериArduino» автор ст.викл. Сарибога Г.В. до видання з грифом електронного видання факультету ФАКС кафедри ПСКЛА .

 

В.о. завідувача кафедри ПСКЛА

к.т.н., доцент  В.Г. Лукомський

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17