Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 13.01.16 року

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.01.16

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про стан методичного забезпечення кафедри.
2. про профорієнтаційну роботу та організацію кафедрального сайту .
3. Питання обговорення змісту дисципліни «Спеціальні питання вищої математики»
4. Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".
5. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік
6. Про виконання рішень кафедри .

1.Про виконання викладачами наказів та розпоряджень по університету

Доповідач: проф.. Збруцький О.В.

Ухвалили:

- для забезпечення виконання наказів та розпоряджень по університету зобов’язати викладачів організувати свою роботу з обов’язковою присутністю на кафедрі

- ав. лаб. Гончару І.М. та інженерам з навчального процесу Віслобіцькій О.П. та Кононенко Т.А. організувати реєстрацію часу роботи викладачів на кафедрі в окремому журналі в кімн. 308, 310

- звернути увагу викладачів на необхідності документального підтвердження поважності причин можливої відсутності на кафедрі

 

2.Виконання індивідуальних планів за 1 семестр

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- план у частині навчальної, наукової та організаційно-виховної  роботи індивідуальні плани викладачів вважати виконаними

- у частині методичної роботи доручити відповідальним доц.. Черняку М.Г. та  ст.. викл. Борисову В.В. перевірити виконання в індивідуальному порядку до 16.01.15

 

3.Затвердження кандидатур та графіка роботи викладачів  у ВК в літній період     

Доповідач: доц.. Бурнашев В.В.

Ухвалили:

-затвердити графік роботи викладачів  у ВК в літній період  до 15.01.15 р.   

 

4. Про підготовку баз завдань ректорського контролю

Доповідачі: доц. Черняк, ст.. викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

-викладачам , дисципліни яких приймають участь у ректорському контролі , індивідуально узгодити пакети завдань з керівником департаменту ІМЯО Сандуляк Л.М. у встановлений термін до 02.02.2015 р.

-узгоджені пакети в електронному вигляді надати до кімн. 308 до 16.01.15

-зав. лаб. Гончару І.М. створити технічні  умови для редагування пакетів завдань викладачами кафедри до 16.01.15

 

5. Стан готовності системи «кампус»

Доповідач: доц. Нечипоренко О.М.

 Ухвалили:

- відповідно до розпорядження №5-1 від 14.01.2015р  викладачам кафедри внести необхідну інформацію до системи «кампус»до 01.02.15 р.

 

6. Конкурс студентських наукових робіт  

Доповідачі: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- Викладачам кафедри надати відповідальному доц.. Прохорчуку О.В. список кандидатур на конкурс студентських наукових робіт, по 2 кандидатури від кожної спеціальності, до 23.01.15.

 

7 .  Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".  

Доповідач: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- інформацію прийняти до відома

  

8. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік

Доповідач: доц.. Прохорчук О.В.

Ухвалили

- для покращення показників кафедри у частині публікацій зі студентами та виступів на конференціях викладачам посилити роботу у відповідних напрямках

- затвердити план наукової роботи на кафедрі на 2015 рік

 

9. Про результати зимової сесії  .

Доповідач: ст..викл. Гавриленко В.В.

 Ухвалили:

- Кураторам груп прийняти до відома результати зимової сесії та створити механізм перевірки роботи студентів на протязі семестру

 

10.   Про перехід на бюджетну форму навчання ст.. гр.. ВЛ-33

Доповідач: ст..викл. Гавриленко В.В.

Ухвалили:

- Перевести ст.. гр.. ВЛ-33 Маштабея О.В. на бюджетну форму навчання

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор О.В.Збруцький

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17