Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 13 березня 2019 року

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

ВІД 13.03.2019 р.

 Список присутніх  додається

 

Порядок денний: 

 1. Стан виконання плану профорієнтаційної роботи серед школярів та на підготовчому відділенні КПІ для іноземців.
 2. Стан підготовки та програму змагань безпілотників -2019 12 квітня.
 3. Організація переддипломної практики студентів 4 курсу, гр. ВЛ-51.
 4. Про заключення Угод з науковими та промисловими установами України про співпрацю та підготовку спеціалістів.
 5. Про підготовку учасників студентських олімпіад і наукових конкурсів.
 6. Про підготовку міжнародної конференції молодих дослідників  “IIR’.
 7. Про готовність участі в стартапі оборонних технологій ( 3 проекти).
 8. Стан формування та видання наукових збірників МКС та ІСМК.
 9. Про виконання рішень кафедри: Затвердження звітів про взаємовідвідування занять викладачами кафедри за 1 семестр.
 10. Різне.

СЛУХАЛИ:

 1. Стан виконання плану профорієнтаційної роботи серед школярів та на підготовчому відділенні КПІ для іноземців

(доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Ст. викладач Гавриленко В.В.: Оскільки створюється нова структура - інститут аерокосмічних технологій, то очевидно агітація абітурієнтів має бути іншою. 

Доц. Бурнашев В.В.: ми проводимо агітацію поступати на нашу кафедру на нашу спеціальність.

Доц. Сердюк А.А.: потрібен план профорганізаційної роботи.

Доц. Лукомський В.Г.: про зв’язок з Київською гімназією, яку окупувала НАУ.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію. Доц. Бурнашеву рекомендовано активніше відвідувати школи і агітувати за спеціальність.

 2. Стан підготовки та програму змагань безпілотників -2019 12 квітня.

(доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Змагання будуть в стендовому залі. Переможці отримують призи. Складена програма змагань. Очікується двоє учасників.

 УХВАЛИЛИ:  Прийняти інформацію до відома.

 

 1. Організація переддипломної практики студентів 4 курсу, гр. ВЛ-51.

 (доповідач  доц. Нечипоренко О.М.)

В групі ВЛ-51 — 19 студентів.  Отримано заявки на переддипломну практику на таких 5 підприємствах: ДП Антонова — 15, КБ «Луч» — 4, НТК «Електроприлад» — 2, ТОВ Прогрестех-Україна – 2, кафедра СКЛА - 2. 

При цьому на кафедрі 2 студенти будуть працювати над темами по замовленню ДП «Арсенал».

Закінчено розподіл студентів гр. ВЛ-51 на вказані підприємства на переддипломну практику.

УХВАЛИЛИ:  Прийняти інформацію до відома. Затвердити розподіл студентів гр. ВЛ-51 на підприємства на переддипломну практику.

 

 1. Про заключення Угод з науковими та промисловими установами України про співпрацю та підготовку спеціалістів (доповідачі доц. Лукомський В.Г., доц. Нечипоренко О.М.)

     Доц. Лукомський В.Г.: це питання необхідно опрацювати додатково, тому що кафедра навіть немає печатки. Угоди з КПІ існують, а з кафедрою неможливо, оскільки ми не є юридичною особою.

     Доц. Нечипоренко О.М.: Раніше були такі угоди, але вони були не з кафедрою, а з факультетом АКС, у якого була своя печатка, і ці угоди дійсні до 20-го року.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. Розглянути питання на наступному засіданні кафедри.

 

 1. Про підготовку учасників студентських олімпіад і наукових конкурсів.

 (доповідач доц. Сердюк А.А.)

  Доц. Сердюк А.А.: Про важливість участі наших студентів в олімпіадах  з різних дісциплін. Олімпіада з авіоніки (доц. Черняк М.Г.) має бути 12  квітня, але поки що немає інформації з  ХАІ. Наших студентів може бути 2—3, але досі немає інформації. 

Проф. Збруцький О .В.: Необхідно зв’язатись з ХАІ і готувати наших  магістрів до олімпіади в  робочому порядку.

УХВАЛИЛИ :  Прийняти інформацію до відома. Підготувати наших  студентів до олімпіади в  робочому порядку.

 

 6. Про підготовку міжнародної конференції молодих дослідників  “IIR’

(доповідач доц. Сердюк А.А.)

Доц. Сердюк А.А. Міжнародна конференція «JJR» буде проходити 11 — 12 квітня 2019 р.,. Подали заявки вчені з Варшавської політехніки, запрошення розіслані іншим кафедрам. Основна вимога — тези англійською мовою. 

Проф. Збруцький О .В.: Щоб забезпечити 99 відсотків участі мають  прийняти участь керівники дипломних проектів студентів. Необхідна участь аспірантів.

УХВАЛИЛИ:  Керівникам дипломних проектів бакалаврів і магістерських дисертацій і аспірантів забезпечити 99-відсоткову участь бакалаврів-дипломників, магістрів і аспірантів у конференції.

 

 1. Про готовність участі в стартапі оборонних технологій.

(доповідач доц.  Сердюк А.А.)

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

 

 1. Стан формування та видання наукових збірників МКС та ІСМК

(доповідач доц. Сердюк А.А.)

     Доц. Сердюк А.А. МКС вже сформовано, і ІСМК поки що не сформовано,  навіть за минулий рік. Необхідно прискорити. Обов’язкова умова: за рік мають бути видані по 2 номери МКС і ІСМК інакше журнал закриють.

УХВАЛИЛИ:  Прискорити написання трьох наукових статей у збірники доц. Черняку М.Г., проф. Рижкову Л.М., доц. Бурнашеву В.В.

 

 1. Про виконання рішень кафедри: Затвердження звітів про взаємовідвідування занять викладачами кафедри за 1 семестр.

(доповідач доц. Нечипоренко О.М.).

        УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти викладачів кафедри про взаємовідвідування занять у першому семестрі.

 

 1. Різне.

 

 • Про перевибори ректора НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

 

Проф. Збруцький О.В.: Розпочався процес виборів ректора. З 11 березня можуть бути висунуті кандидати. 25 березня ММІ буде проводити конференцію. Голосувати будуть всі науково—педагогічні штатні працівники. Нам запропоновано до 25 березня висунути кандидата, щоб запропонувати на Загальних зборах ММІ.

УХВАЛИЛИ: Обговорення кандидатури на посаду ректора провести 22 березня 2019 року на науковому семінарі кафедри.

 

 • Про міжнародну науково-технічну конференцію молодих вчених та студентів у травні 2019 року.

 

Доц. Сердюк А.А. 7 — 24 травня планується конференція КПІ ім. Ігоря Сікорського «Інновації молоді в машинобудуванні». Кафедра буде представляти секцію «Системи керування рухомими об’єктами». Кафедра традиційно проводила в травні конференцію до Днів науки. Цього року ми повинні взяти участь в загально університетській конференції ММІ, яка відбудеться 7— 24 травня 2019 р.

УХВАЛИЛИ: Викладачам, аспірантам і студентам взяти 99-відсоткову участь у цій конференції.

 

                           Завідувач кафедри СКЛА                                                Збруцький О.В.           

Вчений секретар                                                              Нечипоренко О.М.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17