Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 21.06.2015 року

ПРОТОКОЛ   № 12

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 21.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Затвердження рейтингів викладачів
2. Про рекомендації на посади викладачів кафедри для поновлення контрактів
3. Про рекомендацію ДЕК для вступу в аспірантуру магістрів

СЛУХАЛИ:

1. Затвердження рейтингів викладачів

Доповідач: ст. викладач Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- Затвердити рейтинги викладачів

 

2. Про рекомендації на посади викладачів кафедри для поновлення контрактів.

Доповідач: доц. Лукомський В.Г., доц. Бобков Ю.І., доц. Бондаренко О.М.

-  Обговорення кандидатури на вакантну посаду доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами Лукомського В.Г..

Представник експертно-кваліфікаційної комісії факультету авіаційних та космічних систем  доцент Бобков Ю.І. оголосив матеріали, подані Лукомським В.Г. до комісії.

Лукомський В.Г.. виступив зі звітом.

За час роботи на кафедрі Лукомський В.Г.читав лекції по дисциплінам: “Основи авіації та космонавтики та загальна будова”, «Чинники успішного працевлаштування за фахом». Лукомський В.Г.є виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою ПСКЛА.

При обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., доцент Прохорчук О.В., які позитивно оцінили науково-методичну роботу доцента Лукомського В.Г.  Представник експертно-кваліфікаційної комісії факультету авіаційних та космічних систем Бобков Юрій Володимирович поставив на голосування  питання про форму голосування  за висновок кафедри що до рекомендації Лукомського В.Г. на вакантну посаду доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами. Була висунута єдина пропозиція про відкрите голосування.

Голосували:

“За”

18

 

“Проти”

немає

 

“Утримались”

немає

         

Представник експертно-кваліфікаційної комісії факультету авіаційних та космічних систем Бобков Ю.І. поставив на голосування  питання про   висновок кафедри пропонувати Вченій Раді факультету авіаційних та космічних систем  обрати Лукомського В.Г. на  посаду доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

Висновок кафедри затверджено відкритим голосуванням.

Результати голосування:

Голосували:

“За”

18

 

“Проти”

немає

 

“Утримались”

немає

         

УХВАЛИЛИ:  

Враховуючи  виконаний об’єм педагогічної , науково-дослідної роботи  та результати голосування    рекомендувати Вченій Раді факультету   обрати  Лукомського В.Г. на вакантну посаду  доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами  строком на 5 років з “1” вересня 2015 року по “30” серпня 2019 року. 

Обговорення кандидатури на заключення контракту на посаду доцента  кафедри приладів та систем керування літальними апаратами Бондаренка Олександра  Миколайовича.

При обговоренні виступили: проф. Збруцький О.В., доцент О.В. Прохорчук, які позитивно оцінили науково-методичну роботу доцента  Бондаренка Олександра Миколайовича.

В.о. завідувача кафедрою Лукомський В.Г. поставив на голосування  питання про форму голосування  за висновок кафедри що до рекомендації Бондаренка Олександра Миколайовича посаду доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами. Була висунута єдина пропозиція про відкрите голосування.

Результати голосування за відкриту форму голосування:

Присутні на засіданні кафедри _23___ співробітники.

З них 18 професорсько-викладацького складу.

Голосували:

“За”

18

 

“Проти”

немає

 

“Утримались”

немає

         

В.о. завідувача кафедрою Лукомський В.Г. поставив на голосування  питання про   висновок кафедри рекомендувати укласти контракт із Бондаренком Олександром Миколайовичем на  посаду доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

Висновок кафедри затверджено відкритим голосуванням.

Результати голосування:

Голосували:

“За”

18

 

“Проти”

немає

 

“Утримались”

немає

         

УХВАЛИЛИ: Враховуючи  виконаний об’єм педагогічної , науково-дослідної роботи  та результати голосування    рекомендувати укласти контракт із  Бондаренком О.М. на посаду  доцента  кафедри приладів та систем керування літальними апаратами у межах педагогічного навантаження строком на 3 роки з “1” вересня 2015 року по “30” серпня 2017  року.

3. Про рекомендацію ДЕК для вступу в аспірантуру магістрів

Доповідач: доц. Прохорчук О.В. 

Ухвалили:

- Підтримати рекомендацію ДЕК для вступу в аспірантуру наступних магістрів:

Барановської І.М.

Предаченко К.О.

Козея Я.С.

В.о. завідувача кафедри ПСКЛА

д.т.н., професор В.Г. Лукомський

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17