Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 21.10.2015 року

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  21.10.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Про підготовку завдань до ректорського контролю
5 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2015-2016 р.р
6 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
7 Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор Сарибога Г.В.
9. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

СЛУХАЛИ: 

1. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

Доповідач: ст. викл. Бондар Ю.І.

Ухвалили:

- Відповідальним за напрям ст.. викладачу Бондарю Ю.І., доц.. Нечипоренко О.М. :

1) звітувати про результати переддипломної практики та проведення підсумкового диференційного заліку студентів спеціальностей «Літаки та вертольоти» та «Системи керування ЛА та комплексами»  до 12.11.2015 р.

2) подати відомості обліку працевлаштування випускників 2015 року до сектору сприяння працевлаштування випускників, практики та контрактних форм навчання до 17 жовтня 2015 р.

3) залучити магістрів першого та другого року навчання до участі у заходах, що сприяють працевлаштуванню студентів, а саме ярмарка професій, 30 жовтня та ярмарка вакансій, -7-8 листопада.

  

2. Організація підготовки магістрів першого та другого року  навчання

Доповідачі: доц. Прохорчук О.В., проф.. Сухов В.В.

Ухвалили:

- Керівникам дипломних проектів магістрів першого та другого року  навчання:

1) затвердити теми дипломних проектів до 01.11.2015 р.

2) доц. Прохорчуку О.В. сформувати науковий резерв кафедри до 26.10.2014 р.

 

3. Про підготовку  завдань до ректорського контролю 2015-2016 р.р.

Доповідач: доц. Черняк М.Г.

Ухвалили:

- Викладачам відкорегувати комплекти завдань до ректорського контролю до 31 жовтня 2014 р. .

- Розпочати консультації для підготовки студентів до ректорського контролю з 15 жовтня.

 

5. План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р

Доповідачі: ст. викл. Бондар Ю.І., Бурнашев В.В..

Ухвалили

- Затвердити план заходів по роботі з абітурієнтами на 2015-2016 р.р.

- Відповідальним за напрям діяльності доц.. Бурнашеву В.В. та ст.. викл. Бондарю Ю.І. звітувати про хід виконання плану на протязі навчального 2015-2016 року.

 

6. План по виданню методичної літератури викладачами кафедри

Доповідач: ст. Борисов В.В. 

Ухвалили

- Затвердити план по виданню методичної літератури викладачами кафедри на 2015-2016 н.р. до 15.10.2014 р.(план додається)

 

7. Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів

Доповідач: ст.. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили

- В разі неповного або неякісного виконання завдань, що зазначені в індивідуальних планах викладачів, зобов’язати завідувача кафедри проф.. Збруцького О.В. при формуванні штатного розкладу на наступні навчальні роки встановити ставку такого викладача, виходячи з максимально можливого навантаження.

 

8. Рекомендація методичних матеріалів до видання.

Доповідач: ст. Борисов В.В.

Ухвалили:

- Рекомендувати методичні матеріали  з дисципліни «Алгоритмізація та чисельні методи. Сучасне програмування-3» автор ас. Сарибога Г.В. до видання з грифом електронного видання ФАКС кафедри ПСКЛА . 

9. Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича“Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи

Доповідач: доц. Прохорчук О.В.

Ухвалили:

- Враховуючи, що дисертація Богом`ї В.І. є завершеною науковою роботою, автореферат  дисертації не має суттєвих недоліків, затвердити позитивний відгук на автореферат.

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

к.т.н., доцент В.Г. Лукомський

Вчений секретар Г.В. Сарибога

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17