Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 4 грудня 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 5

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 04.12.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

5.1. Висування кандидатур на посаду директора Інституту аерокосмічних технологій.

5.2. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

5.3. Про результати організації працевлаштування студентів.

5.4. Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки магістрів (спеціалістів) та методика їх проведення, на прикладі дисциплін: "Системи керування ЛА", "Спеціальні розділи сучасної ТАК", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

5.5. Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених та підготовки студентських наук робіт на конкурс.

5.6. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.7. Стан готовності до захисту магістерських робіт магістрами другого року навчання.

5.8. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.9. Закріплення студентів-бакалаврів за керівниками ДП та попереднє формулювання тем дипломних проектів бакалаврів.

5.10. Стан внесення даних в Кампус - Ліцензійна справа.

5.11. Про виконання рішень кафедри.

5.12. Різне.

СЛУХАЛИ:

5.1. Висування кандидатур на посаду директора Інституту аерокосмічних технологій

ВИСТУРПИЛИ:

  1. Зав. каф. проф. О.Збруцький.

Ознайомив присутніх із Тимчасовим положенням про вибори на керівні посади в КПІ ім. І.Сікорського.

  1. Доц. Черняк М.Г.

За час своєї роботи в КПІ знаю всіх директорів (деканів), але буду говорити про нинішнього в.о. директора Інституту аерокосмічних технологій. Це людина, що турбується про становлення інституту, дуже відповідально підходить до підписання будь-яких документів, ввічливий з викладачами і персоналом інституту. Вже багато зробив для формування інституту і продовжує наполегливо працювати над іміджем інституту. Вибираючи директора інституту ми вибираємо своє майбутнє. Пропоную від кафедри СКЛА на посаду директора Інституту аерокосмічних технологій висунути д.т.н. професора Коробко Івана Васильовича.

  1. Доц. Лукомський В.Г.

Пропоную підтримати кандидатуру Коробко Івана Васильовича.

  1. Зав. каф. проф. Збруцький О.В.

Я знайомий з Іваном Васильовичем Коробко досить давно і знаю його високі моральні та професійні якості. Впевнений, що він здатен достойно виконувати обов’язки директора Інституту аерокосмічних технологій і відстоювати наші інтереси. Пропоную підтримати Коробко І.В і проголосувати за висування його кандидатури. Запропонував голосування провести відкритим.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 20; Проти – 0; Утримався – 1.

УХВАЛИЛИ:

Висунути на посаду директора Інституту аерокосмічних технологій професора Коробка Івана Васильовича.

5.2. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах (доповідач доц. Бобков Ю.В.).

УХВАЛИЛИ: Затвердити екзаменаційні білети, критерії оцінки знань та списки додаткових матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

5.3. Про результати організації працевлаштування студентів (доповідач доц. Пономаренко С.О.).

Доповів про основні обов’язки відповідальних працівників інститутів (кафедр) щодо сприяння працевлаштуванню випускників згідно з вимогами наказу від 02.12.2019 № 5/245 Щодо призначення відповідальних на факультетах/інститутах з питань сприяння трудовлаштуванню.

Розповів, що в рамках профорієнтаційної роботи із випускниками викладачами кафедри Гавриленком В.В., Лукомським В.Г., Пономаренком С.О. у цьому навчальному році організовано екскурсії на 3 Міжнародні виставки, проведено 2 екскурсії в КБ СПБ «Арсенал». За результатами цієї роботи 8 із 12 студентів 4-го курсу влаштувались в КБ СПБ «Арсенал» на роботу за сумісництвом.

Серед студентів-випукників (2-й курс магістри) на сьогодні 5 студентів із 10 вже зараз працевлаштовані за спеціальністю в ДККБ «Луч» і ТОВ «Прогрестех Україна».

УХВАЛИЛИ: продовжити роботу на кафедрі зі сприяння трудовлаштуванню студентів на профільні кафедрі підприємства Києва такі, як КБ СПБ «Арсенал», ДККБ «Луч», ДП «Антонов» та ТОВ «Прогрестех Україна».

5.4. Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки магістрів (спеціалістів) та методика їх проведення, на прикладі дисциплін: "Системи керування ЛА", "Спеціальні розділи сучасної ТАК", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами) (доповідач доц. Бобков Ю.В.).

Для розгляду питання про стан лабораторної бази та ще й із відвідуванням занять потрібна більш ретельна підготовка.

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд цього питання на наступне засідання кафедри після більш ретельної підготовки.

5.5. Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених та підготовки студентських наук робіт на конкурс (доповідач доц. Бурнашев В.В.)

Матеріали проведеної наукової конференції студентів у стадії підготовки збірника. Оформлення наукових робіт студентів на конкурс не завершене.

УХВАЛИЛИ: До 06.12.2019 доценту Бурнашеву В.В. представити завідуючому кафедри повний звіт з наукової роботи кафедри, підготовлені матеріали збірника наукової конференції студентів разом із планом-графіком оформлення наукових робіт студентів на конкурс, оскільки остаточний термін подачі конкурсних робіт до Національного авіаційного університету – 15.01.2019. 

5.6. Стан роботи аспірантів першого року навчання (доповідач доц. Бурнашев В.В.).

Всі аспіранти першого року навчання на кафедрі приступили до навчання, теми і плани робіт цих аспірантів затверджені на Вченій раді інституту.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

5.7. Стан готовності до захисту магістерських робіт магістрами другого року навчання (доповідач доц. Бурнашев В.В.).

Попередній захист магістерських робіт магістрами другого року навчання показав, що їх роботи, в основному, готові. Вони потребують правильного оформлення і проведення перевірки на плагіат. Є проблеми із кількістю статей, якими підтверджуються результати їх досліджень.

УХВАЛИЛИ: До 06.12.2019 доценту Бурнашеву В.В. представити завідуючому кафедри перелік статей магістрів-випускників у збірнику матеріалів наукової конференції студентів. Враховувати в рейтингу і ті статті, що надруковані під особистим авторством студентів.

5.8. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім. Ігоря Сікорського (доповідач доц. Сердюк А.А.)

Результатами профорієнтаційної роботи у школах і коледжах м. Києва є організація екскурсій на факультет школярів, проведення гуртків, відгуки на дзвінки (більше 10) за результатами розповсюдження рекламних матеріалів (більше 100) та наявність зацікавлених у відвідуванні Дня відкритих дверей КПІ.

УХВАЛИЛИ: Продовжити підготовку до Дня відкритих дверей в університеті, оцінити можливість набору групи студентів (5..10 чоловік) для програми прискореного навчання з наступного навчального року та організувати анкетування школярів. Підвищити інтенсивність роботи на курсах підготовки іноземних студентів.

5.9. Закріплення студентів-бакалаврів за керівниками ДП та попереднє формулювання тем дипломних проектів бакалаврів (доповідач доц. Гавриленко В.В.).

На сьогодні разом із доцентом Черняком М.Г. підготовлені технічні завдання на курсові роботи і курсові проекти студентам 4-го випускного курсу. Зараз ці матеріали узагальнюються для представлення на розгляд завідуючому кафедри.

УХВАЛИЛИ: Старшому викладачеві Гавриленку В.В. до 06.12.2019 представити узагальнені матеріали щодо тем курсових проектів студентів 4-го випускного курсу на розгляд завідуючому кафедри.

5.10. Стан внесення даних в Кампус - Ліцензійна справа (доповідач доц. Нечипоренко О.М.).

На сьогодні всі викладачі кафедри , крім доцента Сердюка А.А. внесли свої додаткові данні до рейтингової системи в Кампус. Сердюк почав вводити свої данні в ліцензійну справу і до завершення терміну 06.12.2019 завершить цей процес.

УХВАЛИЛИ: Відповідальній за це питання Нечипоренко О.М. тримати зв’язок із посадовою особою університету щодо остаточного внесення даних до ліцензійної справи та врахування їх в рейтингу кафедри.

5.11. Про виконання рішень кафедри (доповідач доц.
Пономаренко С.О.).

Рішення попередніх засідань кафедри виконані, або виконуються.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

5.12. Різне (доповідач ас. Трунов В.Ю.).

         Для вчасної (за 10 днів до захисту) перевірки на плагіат магістерських робіт випускників-магістрів необхідно терміново надіслати випускні роботи магістрів у форматі *.pdf. Крім того, підготувати варіанти цих робіт для розміщення на сайті кафедри (за 2 дні до захисту).

         УХВАЛИЛИ:

         Керівникам магістрів особисто направити до 06.12.2019 випускні роботи своїх магістрів у форматі *.pdf, а також до 14.12.2019 варіанти цих робіт для розміщення на сайті кафедри (у повному, чи скороченому вигляді) доц. Нечипоренко О.М.

Завідувач кафедри СКЛА

професор                                                                             Збруцький О.В.

Вчений секретар кафедри

доцент                                                                                Пономаренко С.О.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17