Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 9.09.2015 р.

09.09.2015 відбулося чергове (№ 2) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Затвердження екзаменаційних білетів для вступу до аспірантури

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

-Затвердити екзаменаційні білети для вступу до аспірантури від 09.09.2015 року

2. Затвердження обов’язків викладачів кафедри

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

 Ухвалили:

- Затвердити наступні обов’язки викладачів кафедри:

1

 

В.о. завідувача кафедри

доц. Лукомський В.Г.

2

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

доц. Черняк М.Г.

 

3

Відповідальний за навчально-методичну роботу по  спеціальності “Системи керування ЛА та комплексами ”

доц. Бондаренко О.М.

4

Відповідальний за навчально-методичну роботу по спеціальності “Літаки та вертольоти”

ст. викл. Борисов В.В.

5

Відповідальний за видання методичної літератури

ст. викл. Борисов В.В

6

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

доц. Прохорчук О.В.

7

Відповідальний за організацію роботи спеціалістів та магістрів спеціальності «Літаки та вертольоти»

проф.. Сухов В.В.

 

8

Відповідальний за організацію роботи магістрів спеціальності «Системи керування ЛА та комплексами»»

доц. Прохорчук О.В.

9

Відповідальний за організацію роботи спеціалістів спеціальності «Системи керування ЛА та комплексами»

ст. викл.Гавриленко В.В.

10

Відповідальний за організацію роботи бакалаврів (в т.ч. за державну атестацію та організацію вступу на 5 курс) напрямку «Авіоніка»

доц. Нечипоренко О.М. 

11

Відповідальний за організацію роботи бакалаврів(в т.ч. за державну атестацію та організацію вступу на 5 курс)  напрямку  «Авіа- та ракетобудування»

ас. Кривохатько І.С.

12

Відповідальний за організацію практик та працевлаштування студентів всіх рівнів спеціальності«Літаки та вертольоти»

ст. викл. Бондар Ю.І.

 

13

Відповідальний за організацію практик та працевлаштування студентів всіх рівнів спеціальності«Системи керування ЛА та комплексами»

доц. Нечипоренко О.М. 

14

Відповідальний за організацію та підтримку сайту кафедри та системи «КАМПУС»

доц. Нечипоренко О.М. 

15

Відповідальний за роботу секцію МАН «Авіа- та ракетобудування»

ст.викл. Сарибога Г.В.,

 

16

Відповідальний за роботу приймальної комісії та профорієнтаційну роботу

ст. викл. Бондар Ю.І.,

ст.викл. Бурнашев В.В.

17

Вчений секретар кафедри

доц.  БалабановаТ.В.,

ст.викл. Сарибога Г.В.

18

Відповідальні за організацію ректорського контролю на кафедрі:

 - методична частина

 - організаційна частина

Черняк М.Г., Борисов В.В.

Гавриленко В.В.

3. Про формування тем до ДП бакалаврів

Доповідачі: доц.. Бондаренко О.М., доц.. Черняк М.Г.

Ухвалили:

- Керівникам ДП терміново забезпечити формування тем ДП, ТЗ та доведення їх до студентів до 16 вересня 2015 року

4. Інформація про набір студентів на спеціальності та план профорієнтаційної роботи на новий навчальний рік

Доповідач: ст.викл. Бондар Ю.І..

Ухвалили:

- Відповідальним за напрям діяльності доц.. Бурнашеву В.В. та ст.. викл. Бондарю Ю.І. скласти план заходів по роботі з абітурієнтами на 2015-2016 р.р., а саме:

1) скласти графік чергування викладачів у літній період до кінця I семестру;

2) звернути увагу на роботу відповідальних на початковому та завершальному етапі роботи;

2) поновити інформаційні матеріали для приймальної комісії, посилити використання інтернет-ресурсів для абітурієнтів, виконати перелічені роботи до 31 січня.

3) провести агітаційні роботи, звернувши особливу увагу на її організацію у період  з вересня по січень місяць 2016 року.

5. Про організацію переддипломної практики та дипломного проектування

Доповідачі: доц.. Нечипоренко О.М., ст. викл. Бондар Ю.І..

Ухвалили:

- Прийняти до відома, що студенти всіх рівнів  спеціальностей «Системи керування ЛА та комплексами» та «Літаки і вертольоти» розподілені на підприємства.

5. Підсумки виробничої практики студентів III курсу

Доповідачі:доц.. Нечипоренко О.М., ст. викл. Бондар Ю.І..

Ухвалили

- Прийняти до відома підсумки виробничої практики студентів III курсу.

- Звернути увагу відповідальних за напрям ст. викл. Бондаря Ю.І. та доц. Нечипоренко О.М. про необхідність розподілу студентів III курсу переважно на підприємства, розподіл на кафедру повинен здійснюватись за заявками викладачів кафедри та керівників дипломних проектів

6. Про доповнення до індивідуальних планів викладачів

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

- Відповідальному за видання методичної літератури ст.. викл. Борисову В.В.  взяти на контроль внесення в індивідуальний план кожного викладача кафедри видання методичних вказівок до лабораторних робіт

- Викладачам кафедри надати заповнені індивідуальні плани вченому секретарю до 25 вересня 2015 р.

7. Про стан підготовки кафедри до проведення акредитації

Доповідачі: доц.. Бондаренко О.М., ст.викл. Борисов В.В.

Ухвалили:

- Інформацію щодо акредитації кафедри прийняти до відома.

 - Викладачам кафедри, надати відповідальним за акредитацію кафедри ст.викл. Борисову В.В. та доц.. Бондаренку О.М необхідні дані згідно свого напрямку діяльності на кафедрі до 27 вересня 2015.

 - Відповідальним за акредитацію кафедри ст.викл. Борисову В.В. та доц.. Бондаренку О.М. надати підготовлені матеріали щодо акредитації в.о. зав. кафедри Лукомському В.Г. до 30 вересня 2015.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17