Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

Рішення засідання кафедри від 9 січня 2019 року

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

 СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 09.01.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

 1. Стан дипломного проектування магістрів І року навчання.
 2. Про набір в магістратуру 2019 р. на контрактній основі для Вoing.
 3. Про рекомендації до присудження іменних стипендій студентам.
 4. Звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2018-19 н.р.:

  - плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.;

  - плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2018-19 н.р.

 1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

          Графік звітів викладачів по:

 1. організаційно-методичній роботі;
 2. науковій роботі;
 3. підготовці робочих місць лабораторних робіт в 2-му семестрі.
 4. Підсумки атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
 5. Про виконання рішень кафедри.
 6. Різне.

 СЛУХАЛИ:

 1. Стан дипломного проектування магістрів І року навчання. (доповідач доц. А.А. Сердюк)

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома. Всі магістри вдало захистили свої дипломи.

 

 1. Про набір в магістратуру 2019 р. на контрактній основі для Вoing. (доповідач доц. Бурнашев В.В.)

      УХВАЛИЛИ:

Посилити роботу серед студентів щодо вступу в магістратуру на контрактній основі для Вoing. Вoing готовить магістрів за свій рахунок.

 

 1. Про рекомендації до присудження іменних стипендій студентам. (доповідач ст. викл. Гавриленко В.В.)

      УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома. Іменні стипендії в КПІ скасовано після того, як відбулося підвищення стипендій студентам. Студенти тепер самі подають документи на ті стипендії, які вони хочуть отримувати.

 

 1. Звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2018-19 н.р.:

  - плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.;

  - плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2018-19 н.р. (доповідач доц. Бобков Ю.В.)

      УХВАЛИЛИ:

Викладачі сумлінно віднеслися для створення документації для нових лабораторних робіт. Доц. Сердюк А.А. підготував 4 нові лаб. роботи; доц. Бобков Ю.В. – 5; доц. Бурнашев В.В. і Трунов – 3 , але вони мають підготувати ще методички; 3 лаб. роботи підготовлені ст. викл. Гавриленко В.В.

        Навчально-методичні посібники підготували доц. Лукомський В.Г., Нечипоренко О.М., Бурнашев В.В.  Ці навчально-методичні посібники подані на отримання грифу.

 

 1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

          Графік звітів викладачів по:

 1. організаційно-методичній роботі

Студентів.

 1. підготовці робочих місць лабораторних робіт в 2-му семестрі (доповідач зав. каф. проф. Збруцький О.В.)

      УХВАЛИЛИ:

Всі викладачі за графіком мають пройти співбесіди з зав. каф. проф. Збруцьким О.В.

 

 1. Підсумки атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів (доповідач ст. викл. Гавриленко В.В.)

УХВАЛИЛИ

Посилити виховну роботу зі студентами гр ВЛ – 81 (хімія), ВЛ-71 та ВЛ-61 (математика).

 

 1. Про виконання рішень кафедри (доповідач зав. каф. проф. Збруцький О.В.)

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома. Всі рішення кафедри виконані або виконуються.

 

 1. Різне.

УХВАЛИЛИ:

Всі документи щодо учбового процесу треба здавати Ользі Петрівні. Перездача іспитів відбуватиметься з 21 по 26 січня. Прохання подати побажання щодо розкладу. Мають бути підготовлені листи з подякою в школи, які підготували кращих студентів.

 

Завідувач кафедри СКЛА

д.т.н., професор                                                                 Збруцький О.В.

 

Вчений секретар                                                               Нечипоренко О.М.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17