Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

3.1

Аналіз і затвердження результатів самоаналізу кафедри.

Збруцький О.В.,

Пономаренко С.О.,

3.2

Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах

Куратори груп, Торопіцина О.Н.

3.3

Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Стан готовності до дистанційного навчання - наповнення платформи Сікорський.

Бобков Ю.В.

3.4

Задачі по підготовці лабораторної бази на 2019-2020 н.р.

Зав.лаб кафедри

Давидкін С.С.

3.5

Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.  

Пономаренко С.О.,

3.6

Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання.

Бурнашев В.В.

3.7

Про результати проведення вхідного ректорського контролю 1 курсу.

Бобков Ю.В.

Нечипоренко О.

3.8

Про підготовку освітньої програми для аспірантів.

Бобков Ю.В.

3.9

Про підготовку до видання збірників МГС.

Бурнашев В.В.

Нечипоренко О.

3.10

Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри

Пономаренко С.О.

3.11

Різне

 

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

2.1.

Особливості організації навчально-виховного процесу в КПІ під час карантину.

Збруцький О.В.

2.2.

Результати набору студентів на 1-й курс та роботи відбіркової комісії (вступу до аспірантури).

Сердюк А.А.,

Бурнашев В.В.

2.3.

Про підготовку до внутрішньої атестації кафедри СКЛА.

Збруцький О.В.,

Бурнашев В.В.,

Пономаренко С.О.

2.4.

Про готовність РНП, НП

Бобков Ю.В.

2.5.

Про стан влаштування на роботу нових викладачів кафедри

Пономаренко С.О.,

Давидкін С.С.

2.6

Про стан проходження переддипломної практики магістрів ОПП, яка проходить з 01 вересня по 26 жовтня 2020 року

Пономаренко С.О.

2.7.

Різне

 

Вчений секретар кафедри СКЛА    Пономаренко С.О.

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

1.1.

Інформація про організацію навчально-виховного процесу в КПІ в 2020-2021 н.р.

Збруцький О.В.

1.2.

СТАН ГОТОВНОСТІ ПЛ «СІКОРСЬКИЙ».

Сердюк А.А.

1.3.

Про стан готовності НП, РП, РНП.

Бобков Ю.В.

1.4.

Стан готовності робочих місць для виконання лабораторних робіт.

Бобков Ю.В.,

Рижков Л.М.,

Черняк М.Г.,

Бурнашев В.В.,

Сердюк А.А.,

Гавриленко В.В.,

Пономаренко С.О.,

Нечипоренко О.М.,

Камелін А.Б.,

Трунов В.Ю.

Предаченко К.О.

1.5.

Уточнення розподілу навантаження на поточний н.р., доповнення інд. планів.

Пономаренко С.О.

1.6.

Затвердження кураторів груп, які повинні організувати забезпечення першокурсників відповідними інформаційними пакетами (першокурсника повинні забезпечити студентським квитком, заліковою книжкою, банківською платіжною карткою, підписаною угодою, електронним ордером в гуртожиток (якщо студент іногородній), пам’ятки, а також timing. Особливу увагу слід приділити каналу «Деканат», який стає ключовим каналом, і у всіх інформаційних повідомленнях надається посилання на контакт каналу «Деканат». Всі першокурсники мусять підписатись на нього і вже 27 вересня на цьому каналі повинна бути інформація про структуру факультету та про контактних осіб: хто, за що відповідає і таке інше. Telegram-канали факультетів (кафедр) є головними каналами комунікацій, і їх ми маємо забезпечити.) Зі студентами відбудеться два контакти.

Перший (з 27 по 31 серпня) – принципово новий, коли абітурієнти приносять оригінали документів.

Другий (відбуватиметься за графіком упродовж вересня-жовтня . Буде викликатися тільки одна група.

Упродовж дня, коли приїжджає група, ми забезпечуємо реєстрацію у військово-мобілізаційному відділі, отримання студентського квитка, залікової книжки, отримання банківської платіжної картки, знайомство з куратором, деканом.

Упродовж дня, коли приїжджає група, ми забезпечуємо реєстрацію у військово-мобілізаційному відділі, отримання студентського квитка, залікової книжки, отримання банківської платіжної картки, знайомство з куратором, деканом.

Кожний факультет повинен запланувати такі зустрічі упродовж вересня-жовтня 2020. В другому інформаційному пакеті ми надсилаємо кожному студентові всю необхідну інформацію).

Гавриленко В.В.,

Сердюк А.А.

1.7.

Результати робіт 2019-2020 н.р. по належному матеріально-технічному забезпеченню лабораторій кафедри до нового навчального року.

Давидкін С.С.

1.8.

Стан сторінок кафедри в Facebook та на сайті КПІ.

Сердюк А.А.

Вчений секретар кафедри СКЛА     Пономаренко С.О.

Засідання кафедри 26 серпня 2020 року проходило в дистанційному режимі на платформі відеоконференцій Zoom.

 

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

10.1

     Стан виконання плану профорієнтаційної роботи. Стан подачі заяв на вступ на 1-і курси вітч. та іноземними громадянами.

     Корегування графіку відпусток співробітників для забезпечення роботи ПКомісії.

Сердюк А.А.

10.2

Про організацію вступних іспитів до вступу в магістратуру

Сердюк А.А.

Бурнашев В.В.

10.3

Про готовність освітніх програм та навчальних і робочих навчальних програм на 2020-2021 навчальний рік.

Про готовність орг - метод забезпечення  на 2020-2021 навчальний рік.

Бобков Ю.В.

10.4

Стан роботи по забезпеченню відповідності ліцензійним умовам спеціальності.

Затвердження програми наук. конференції (17 червня 2020 р.) та готовність до випуску МГС та ІСМК за 2020 р.

Бурнашев В.В.

10.5

Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів.

Гавриленко В.В.

10.6

Про виконання інд. Планів. Про підготовку до заповнення рейтингу науково-педагогічних працівників.

Пономаренко С.О.

10.7

Реєстрація і  робота на платформі КПІ ""Сікорський".

Сердюк А.А.

10.8

Про оформлення додаткової угоди на продовження контракту на 2020-2021 н.р.

Пономаренко С.О.

10.9

Про стан кафедрального сайту та використання соцмереж Оцінка роботи адміністрацією КПІ.

Нечипоренко О.М.,

Сердюк А.А.

10.10

Про виконання рішень кафедри.

Пономаренко С.О.

10.11

Різне.

Пономаренко С.О.

 Вчений  секретар кафедри СКЛА С.А. Пономаренко

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17