Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

 

№ з/п

Основні питання

Доповідачі

8.1

Стан виконання плану профорієнтаційної роботи

Сердюк А.А.

8.2

Про стан кафедрального сайту

Нечипоренко О.М.,

Пономаренко С.О.

8.3

Про підготовку навчальних та робочих навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік

Бобков Ю.В.

8.4

Про підготовку учасників студентських олімпіад і наукових конкурсів

Бурнашев В.В.

8.5

Стан роботи по заключенню господарських договорів на НДР

Бурнашев В.В. з участю

Черняка М.Г., Рижкова Л.М., Пономаренка С.О.

8.6

Стан роботи по забезпеченню відповідності ліцензійним умовам спеціальності.

Бурнашев В.В.

8.7

Стан готовності документації кафедри

Бобков Ю.В.

8.8

Результати переддипломної практики студентів 4 курсу

Пономаренко С.О.

8.9

Про організацію вступних іспитів  на 5 курс

Сердюк А.А.

Бурнашев В.В.

8.10

Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів

Бурнашев В.В.,

Пономаренко С.О.

8.11

Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань  та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах

Бобков Ю.В.

8.12

Стан виконання магістрами дипломних проектів

Бурнашев В.В.

8.13

Затвердження програми наук. конференції, ЕК магістрів та графіка роботи ЕК магістрів

Бурнашев В.В.

8.14

Конкурсі справи

Бобков Ю.В.

8.15

Про показники роботи викладачів та попередній рейтинг (не виконані завдання за індивідуадьними планами)

Пономаренко С.О.

8.16

Стан виконання наукових робіт викладачами кафедри (держбюджетних, госп. тем)

Бурнашев В.В.

8.17

Затвердження освітніх програм (навчальних програм дисциплін та практик) на 2019-2020 рік

Бобков Ю.В.

викладачі

8.18

Результати роботи кураторів груп по збереженню та поповненню контингенту студентів

Гавриленко В.В., Сердюк А.А., куратори

8.19

Про форму проведення контрольних заходів на весняній сесії в умовах карантину

Пономаренко С.О.

8.20

Реєстрація і  робота на платформі КПІ ""Сікорський"

Сердюк А.А.,

Бобков Ю.В.

8.21

Про виконання рішень кафедри

Пономаренко С.О.

8.20

Різне

 

 

Вчений  секретар кафедри СКЛА С.О. Пономаренко 

 

№ п/п

Основні питання

Доповідачі

7.1

Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії

Гавриленко В.В., куратори

7.2

Про підготовку до проведення ректорського контролю

Бобков Ю.В.

7.4

Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання

Бурнашев В.В.,

керівники МД

7.5

Затвердження  тем та завдань магістерських дисертацій магістрів ОПП

Бурнашев В.В.

7.6

Про перспективи   розвитку кафедри, виходячи з об'єктивного аналізу ринку інженерної праці (за фахом підготовки) в Україні

Бобков Ю.В.

Лукомський В.Г.

Пономаренко С.О.

Бурнашев В.В.

Шеремет М.М.

7.6

Про виконання рішень кафедри

Пономаренко С.О.

7.9

Різне

 

 Вчений секретар кафедри СКЛА С.О. Пономаренко

 

ПРОТОКОЛ № 5

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 04.12.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

5.1. Висування кандидатур на посаду директора Інституту аерокосмічних технологій.

5.2. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.

5.3. Про результати організації працевлаштування студентів.

5.4. Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки магістрів (спеціалістів) та методика їх проведення, на прикладі дисциплін: "Системи керування ЛА", "Спеціальні розділи сучасної ТАК", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).

5.5. Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених та підготовки студентських наук робіт на конкурс.

5.6. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.7. Стан готовності до захисту магістерських робіт магістрами другого року навчання.

5.8. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

5.9. Закріплення студентів-бакалаврів за керівниками ДП та попереднє формулювання тем дипломних проектів бакалаврів.

5.10. Стан внесення даних в Кампус - Ліцензійна справа.

5.11. Про виконання рішень кафедри.

5.12. Різне.

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 10.10.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

3.1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах.

3.2. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі щодо підготовки навчально-методичної літератури на 2019-2020 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2019-2020 н.р.

3.3. Стан робіт щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі з підготовки лабораторної бази на 2019-2020 н.р. Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2019-2020 н.р., створення пілотних лабораторій.

3.4. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.

3.5. Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання.

3.6. Про підготовку документів до ректорського контролю.

3.7. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».

3.8. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри.

3.9. Контроль підготовки до атестації.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17