Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 15.01.2020 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

6.1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.  

6.2. Звіт про виконання викладачами кафедри у І сем. 2019-2020 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2019-20 н.р.;

- плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2019-20 н.р.

6.3. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2019 рік.

6.4. Про виконання рішень кафедри

6.5. Різне.

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 10.04. 2019 р.

Список присутніх  додається

 

Порядок денний:

 1. Складання навчальних планів для прискоренників.
 2. Організація вступних іспитів в магістратуру на 5-й курс.
 3. Програма змагань мультикоптерів на день космонавтики 12 квітня 2019 р.
 4. Стан підготовки ХІІ міжнародної конференції студентів та молодих вчених «INTELLIGENCE INTEGRATION RELIABILITY» та зустріч іноземних учасників.
 5. Затвердження нових навчальних планів бакалаврів і магістрів.
 6. Створення нових структур на базі факультету ФАКС.
 7. Результати ректорського контролю.
 8. Різне.

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

ВІД 13.03.2019 р.

 Список присутніх  додається

 

Порядок денний: 

 1. Стан виконання плану профорієнтаційної роботи серед школярів та на підготовчому відділенні КПІ для іноземців.
 2. Стан підготовки та програму змагань безпілотників -2019 12 квітня.
 3. Організація переддипломної практики студентів 4 курсу, гр. ВЛ-51.
 4. Про заключення Угод з науковими та промисловими установами України про співпрацю та підготовку спеціалістів.
 5. Про підготовку учасників студентських олімпіад і наукових конкурсів.
 6. Про підготовку міжнародної конференції молодих дослідників  “IIR’.
 7. Про готовність участі в стартапі оборонних технологій ( 3 проекти).
 8. Стан формування та видання наукових збірників МКС та ІСМК.
 9. Про виконання рішень кафедри: Затвердження звітів про взаємовідвідування занять викладачами кафедри за 1 семестр.
 10. Різне.

ПРОТОКОЛ № 7

   ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ СКЛА

ВІД 13.02.2019 р.

Список присутніх  додається

 

 Порядок денний:

 1. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.
 2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
 3. Затвердження програм і білетів вступних іспитів в магістратуру: комплексного фахового; додаткового.
 1. Про стан роботи магістів 1-го року навчання.
 2. Аналіз ринку інженерної праці в Україні та перспективи розвитку кафедри і підготовки спеціалістів з Авіоніки.
 3. Звіти аспірантів.
 4. Затвердження керівників дипломних проектів бакалаврів.
 5. Виконання попередніх рішень кафедри: Розроблення і виготовлення плакатів для лабораторій кафедри.
 6. Різне. Виконання наказу «Про забезпечення функціонування системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського»
 7. Затвердження уточненого розподілу обов’язків співробітників кафедри. 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17