Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

 СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 09.01.2019 р.

Список присутніх додається

Порядок денний:

 1. Стан дипломного проектування магістрів І року навчання.
 2. Про набір в магістратуру 2019 р. на контрактній основі для Вoing.
 3. Про рекомендації до присудження іменних стипендій студентам.
 4. Звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2018-19 н.р.:

  - плану видання навчально-методичної літератури у 2018-19 н.р.;

  - плану підготовки  нових лабораторних робіт у 2018-19 н.р.

 1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

          Графік звітів викладачів по:

 1. організаційно-методичній роботі;
 2. науковій роботі;
 3. підготовці робочих місць лабораторних робіт в 2-му семестрі.
 4. Підсумки атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
 5. Про виконання рішень кафедри.
 6. Різне.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри

 СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  12.12.2018

Список присутніх  додається 

Порядок денний:

 1. Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах.
 2. Стан забезпечення реальними лабораторними роботами (на приладах та обладнанні) підготовки магістрів (спеціалістів) та методика їх проведення, на прикладі дисциплін: "Системи керування ЛА", "Спеціальні розділи сучасної ТАК", "Сучасні методи та засоби стабілізації, орієнтації, навігації і наведення РО", "Математичне забезпечення ПНК" (з обов'язковим попереднім відвідуванням лабораторних занять відповідальним та провідними викладачами).
 3. Результати проведення науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки. 
 1. Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та проведення днів відкритих дверей в КПІ ім.. Ігоря Сікорського.

     Стан роботи з іноземними абітурієнтами та по підготовці викладання англ. мовою на 1 та 5 курсах.

 1. Різне

ПРОТОКОЛ  № 4

засідання кафедри

 СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  14.11.2018

Список присутніх  додається

Порядок денний:

 1. Підсумки першої атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
 2. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2018-2019 р.р.
 3. Затвердження тем та завдань магістрів ОПП Затвердження  тем та завдань магістрів ОПП
 4. Про виконання рішень кафедри.
 5. Різне 

ПРОТОКОЛ   № 3

засідання кафедри

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.10.18

Список присутніх додається

Всього науково-педагогічних  працівників кафедри  21

Присутні на засіданні кафедри 20

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Аналіз стану навчального процесу та навчальної дисципліни в студентських групах.
 2. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2018-2019 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2018-2019 н.р.
 3. Стан виконання розпорядження зав. кафедрою щодо вдосконалення лабораторної бази кафедри. Задачі по підготовці лабораторної бази на 2018-2019 н.р. Затвердження плану підготовки нових лабораторних робіт у 2018-2019 н.р., створення пілотних лабораторій.
 4. Хід переддипломної практики магістрів ОПП та організація працевлаштування студентів.
 5. Про підготовку документів до ректорського контролю.
 6. Рекомендація викладачів на конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».
 7. Контроль виконання рішень попередніх засідань кафедри: затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри на 2018-19 н.р.

 

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17