Оголошення
 •  кафедри СКЛА 

 ПРОТОКОЛ № 10/1

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.05.18

 

Список присутніх додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Про реорганізацію кафедри приладів і систем керування літальними апаратами

 

Доповідач: в.о.завкафедри  Сухов В.В.

 

Ухвалили:

Викладачів і співробітників кафедр поділити згідно їх спеціалізації на дві кафедри за спеціальностями «Авіоніка» та «Авіаційна і космічна техніка», беручи до уваги обсяг їх педагогічного навантаження на кожній з спеціальностей.

Результати обговорення майбутніх назв кафедр серед викладачів.

 1. Спеціальність "Авіаційна та ракетна техніка" - була запропонована тільки одна назва "Авіа- та ракетобудування", підтримана викладачами.
 2. Спеціальність "Авіоніка" - було запропоновано наступні назви:

   а) Космічного та авіаційного приладобудування

   б) Приладів та систем керування літальними апаратами (стара назва, з точки зору широкої популярності і відОмості цієї назви).

   в) Систем керування літальними апаратами (з точки зору відмінності від назви кафедри приладобудування приладобудівного факультету)

   г) Приладів та систем керування літальнИХ апаратІВ (запропоновано змінити закінчення двох останніх слів).

Найбільшу підтримку мала стара назва кафедри (б).

 

Завідуючий кафедрою ПСКЛА

д.т.н., професор В.В. Сухов 

Вчений секретар О.М. Нечипоренко

ПРОТОКОЛ  № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 18.04.18

Список присутніх додається

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. 1. Конкурсні справи кафедри. Стан підготовки конкурсного забезпечення вакансій.
 2. Підготовка викладачами РНП і НП і методичних матеріалів, необхідних для нового навчального року. Підготовка НП і НМ забезпечення викладання англійською мовою.
 3. Стан підготовки магістрів до захисту магістерських дисертацій.
 4. Затвердження тем та завдань дипломних проектів бакалаврів.
 5. Про організацію вступних іспитів на 5 курс.
 6. Стан виконання плану забезпечення відповідності показників кафедри ліцензійним умовам (захисти, публікації). Обговорення списку монографій, підручників, опублікованих кафедрою (за 5 чи 25 років).
 7. Перспективи потреб ринку праці в спеціалістах «ЛВ», «СКЛА» за результатами опитування роботодавців-партнерів.
 8. Затвердження екзаменаційних білетів для 4 курсу.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  07.02.18

Список присутніх  додається

 

Порядок денний:

СЛУХАЛИ:

 1. Підсумки захисту дипломних проектів спеціалістів
 2. Затвердження тем магістерських дисертацій
 3. Підсумки першого етапу конкурсу студентських робіт. Стан підготовки робіт до конкурсу.
 4. Підсумки першої практики аспірантів
 5. Стан оформлення документації щодо проведення практик бакалаврів та магістрів (програми практик, список підприємств, договори, додатки до наказів про практику т.ін.)
 6. Результати зимової сесії  
 7. Обговорення та звіт про виконання викладачами кафедри у І семестрі 2017-18 н.р.:

- плану видання навчально-методичної літератури у 2017-18 н.р.;

- плану підготовки лабораторної бази кафедри до акредитації у 2017-18 н.р.;

- плану доведення якості КП до повної відповідності акредитаційним вимогам у 2017-18 н.р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.10.2016

 Список присутніх додається 

Порядок денний:

1. Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів

2.Про підготовку до ректорського контролю 

3. Стан із забезпеченням навчально-методичною літературою навчального процесу на кафедрі. Задачі по підготовці навчально-методичної літератури на 2016-17 н.р. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури у 2016-17 н.р.

4. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

5. Затвердження плану відвідувань занять викладачами кафедри ПСКЛА у I семестрі 2016-2017 н.р.

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Список присутніх 2016-17.doc)Список присутніх 2016-17.docСписок присутніх59 Кб2016-10-19 11:122016-10-19 11:12

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17