Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.03.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи
2. Про роботу кафедрального сайту
3. Організація практик студентів 2, 3, 4 курсів. Заключення договорів з підприємствами
4. Рекомендації до вступу в аспірантуру. Затвердження списку рекомендованих
5. Стан навчальної роботи з іноземними студентами. Підготовка до 2015/2016 навчального року, викладання англійською мовою
6. Про підготовку учасників студентських олімпіад та наукових конкурсів
7. Обговорення пропозицій по нормах педагогічного навантаження

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 11.02.2016

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про поточний стан інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.
2. Про підготовку до проведення ректорського контролю.
3. Про стан підготовки магістерських дисертацій 2-го року навчання
4. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії
5. Виконання індивідуальних планів викладачами кафедри за 1 семестр
6. Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 13.01.16

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Про стан методичного забезпечення кафедри.
2. про профорієнтаційну роботу та організацію кафедрального сайту .
3. Питання обговорення змісту дисципліни «Спеціальні питання вищої математики»
4. Міжнародна науково-технічна конференція "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки".
5. Обговорення показників наукової діяльності кафедри за 2014 рік
6. Про виконання рішень кафедри .

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  11.11.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17