Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  21.10.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Про підготовку завдань до ректорського контролю
5 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2015-2016 р.р
6 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
7 Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор Сарибога Г.В.
9. Затвердження плану вдосконалення лабораторної бази для введення нових лабораторних робіт на 2015-2016 н.р. згідно розпорядження зав. кафедри від 15.01.2014 р.

09.09.2015 відбулося чергове (№ 2) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Затвердження екзаменаційних білетів для вступу до аспірантури

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

Ухвалили:

-Затвердити екзаменаційні білети для вступу до аспірантури від 09.09.2015 року

2. Затвердження обов’язків викладачів кафедри

Доповідач: ст. викл. Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ   № 9

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 08.04.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Попереднє закріплення спеціалістів за керівниками дипломних проектів
2. організація переддипломної практики студентів 4 курсу та стан організації працевлаштування випускників 2015 року
3. Про організацію вступних іспитів на 5 курс
4. Стан підготовки магістрів до захисту дипломних проектів
5. Стан підготовки бакалаврів до захисту дипломних проектів
6. Взаємозв’язок результатів ректорського контролю та результатів зимової сесії.

ПРОТОКОЛ   № 12

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 21.06.2015

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1. Затвердження рейтингів викладачів
2. Про рекомендації на посади викладачів кафедри для поновлення контрактів
3. Про рекомендацію ДЕК для вступу в аспірантуру магістрів

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17