Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від 12.11.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1. Про стан підготовки до перевірки навчально-методичного забезпечення напряму «Авіоніка»
2. Підсумки проведення атестації студентів. Аналіз навчальної дисципліни студентів.
3. Обговорення та аналіз рейтингів викладачів
4. Стан навчальної роботи з іноземними студентами та підготовка до організації навчання англійською мовою з 2015-2016 р.р.
5. Затвердження тем та завдань дипломних проектів спеціалістів та магістрів 6 курсу
6. Підсумки переддипломної практики студентів, стан дипломного проектування спеціалістів та підготовки до розподілу на працевлаштування 20.11.2014 р.
7. Рекомендація до отримання грифу електронного видання методичних матеріалів, автор Сарибога Г.В.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  10.12.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний

1 Затвердження екзаменаційних білетів, критеріїв оцінки знань та матеріалів, якими дозволяється користуватись на екзаменах
2 Про результати організації працевлаштування студентів VI курсу та заключення довгострокових договорів про співпрацю з базовими організаціями
3 Організація проведення наукової конференції студентів та молодих вчених
4 Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання
5 Стан роботи магістрів другого року навчання
6 Стан профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів.
7 Стан робіт бакалаврів. Закріплення студентів за керівниками ДП та попереднє формулювання тем дипломних проектів бакалаврів
8 Про підготовку баз завдань ректорського контролю
9 Затвердження графіку взаємовідвідувань занять викладачів на другий семестр 2014/2015 н.р.
10 Рекомендація методичних матеріалів до видання, автор ст. викл. Бондар Ю.І.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання кафедри

ПРИЛАДІВ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

від  08. 10.2014

Список присутніх  додається

Порядок денний:

1 План заходів щодо збереження та поновлення контингенту студентів
2 Хід переддипломної практики та організація працевлаштування студентів
3 Організація підготовки магістрів першого та другого року навчання
4 Аналіз та обговорення рейтингів викладачів за підсумками 2013/2014 н.р.
5 Про підготовку завдань до ректорського контролю
6 План заходів по роботі з абітурієнтами на 2014-2015 р.р
7 План по виданню методичної літератури викладачами кафедри
8 Про врахування виконання індивідуального плану при формуванні навантаження викладачів
9 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС», автор Сарибога Г.В.
10.Затвердження відгуків на автореферат дисертації Богом`ї Володимира Івановича “Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів”, подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи
11 Рекомендація методичних матеріалів до надання грифу «Рекомендовано вченою радою ФАКС»

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17