Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

12.03.2014 р. відбулося чергове (№ 8) засідання кафедри приладів та систем керування літальними апаратами.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки роботи ДЕК спеціалістів

Ухвалили:

- Роботу ДЕК вважати задовільною. 

- При формуванні тем дипломних проектів враховувати їх прив’язку до лабораторної бази кафедри та замовлення підприємств.

- Відповідальним за організацію практик та працевлаштування спеціалістів проф. Сухову та ст. викл. Гавриленку забезпечити контроль наявності актів впровадження результатів.

- Керівникам дипломних проектів при допуску студентів до захистів враховувати якісні показники їх дипломних проектів.

05.02.2014 відбулося чергове (№ 7) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Підсумки наукової роботи на кафедрі за 2013 рік

Ухвалили:

- План з наукової роботи за 2013 рік вважати виконаним.

- Внести в план наукової роботи кафедри на 2014 рік видання монографій та виконання ініціативних робіт наступними викладачами кафедри:

ст. викл.Бурнашев В.В., ст. викл. Сарибога Г.В., ст. викл. Бондар Ю.І., ст. викл.Борисов В.В., ас. Кривохатько І.В.

15.01.2014 року відбулося чергове (№ 6) засідання кафедри приладів та систем керування літальних апаратів.

СЛУХАЛИ:

1. Виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

Ухвалили:

- Індивідуальні плани за 1 семестр виконані викладачами.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17