Оголошення
 • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі конференції ZOOM 11 листопада 2020р., початок о 14-30. 

 • 1. Загальні положення
  • 1.1. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – Кодекс) встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що навчаються і працюють в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності.
  • 1.2. Університет прагне створити середовище, яке сприяє навчанню і роботі, прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку студентів і працівників, підтримці особливої університетської культури взаємовідносин. Кожен член університетської спільноти, дотримуючись норм даного Кодексу, робить свій внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації.
  • 1.3. Кодекс є переліком настанов та цінностей, дотримання яких представниками спільноти НТУУ «КПІ» є необхідним як на території університетського кампусу, так і поза ним.
  • 1.4. Загальними моральними принципами, якими мають керуватися члени університетської громади є:
   • 1.4.1. Принцип законності. У своїй діяльності члени університетської громади суворо дотримуються приписів законів, а також стимулюють до цього інших.
   • 1.4.2. Принцип взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в університетському середовищі, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей, позбавляє остраху, що результати діяльності можуть вкрасти, кар'єру спаплюжити, а репутацію підірвати.
   • 1.4.3. Принцип чесності та порядності. У своїй навчальній та викладацькій діяльності, у наукових дослідженнях, у практичній роботі тощо представники університетської громади зобов'язані діяти чесно, бути відвертими й у жодному разі свідомо не висувати неправдивих тверджень.
   • 1.4.4. Принцип справедливості. У взаємовідносинах між членами Університетської громади важливим є неупереджене ставлення одне до одного, правильне й об'єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності.
   • 1.4.5. Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти та працівники НТУУ «КПІ» зобов'язані підтримувати найвищий рівень компетентності у своїй роботі та навчанні. Імперативом є постійне підвищення ними свого освітнього і наукового рівня як форми здійснення принципу «від освіти на все життя – до освіти протягом усього життя».
   • 1.4.6. Принцип відповідальності. Студенти та працівники університету мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов'язання. Бути відповідальним – значить протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб і слугувати прикладом для інших.
   • 1.4.7. Принцип партнерства і взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та дослідницьких результатів, представники університетської громади орієнтуються на суб'єкт-суб'єктну або партнерську взаємодію.
   • 1.4.8. Принцип взаємоповаги. Повага в університетському середовищі має бути взаємною, виявлятися як до інших, так і до себе. Варто поважати й цінувати різноманітні, а іноді й протилежні думки та ідеї.
   • 1.4.9. Принцип прозорості. З метою уникнення зловживань посадовим становищем, виборними чи призначеними, представниками університетської громади необхідно, щоб усі процедури, які стосуються освітньої, науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності, були прозорими і нескладними.
    Вкладення:
    ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
    Скачати цей файл (honorcode.pdf)honorcode.pdfКодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»409 Кб2020-10-27 12:552020-10-27 12:55

Вхідний ректорський контроль студентами 1-го курсу групи АС-01, АС-02 та АС-п01 проводиться дистанційно згідно розпорядження для студентів ІАТ 12 жовтня 2020 р. з 1615 до 1800.

Інструкція щодо проходження ректорського контролю. Після введення логіну і паролю на сайті ректорського контролю is.eqmi.kpi.ua, студент спочатку заходить до курсу «Ректорський контроль 1 курс ІАТ (2020)», а потім до теста. На сторінці теста буде вказана максимальна тривалість його виконання: 120 хвилин. Увага: після того як студент пройде тест, внизу сторінки теста потрібно натиснути кнопку «Далі». Потім на сторінці «Результати спроби» внизу її натиснути кнопку «Відправити все та завершити». Після цього ще раз натиснути кнопку «Відправити все та завершити» для підтвердження. І тільки тоді система зареєструє результат студента за ректорський контроль.

Участь в ректорському контролі обов'язкова, дистанційна відсутність можлива тільки при наявності поважних причин, що повинні бути підтверджені офіційним документом, який необхідно буде передати (надіслати) в паперовому вигляді в деканат ІАТ.

Сторінка 1 із 8

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17