Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

Розклад роботи ЕК із захисту дипломних проектів ступеня «бакалавр» у червні 2020 р.

 

Напрям, спеціальність

Дата

Час

Аудиторія

1

173 «Авіоніка», ЕК №24.4

15.06.2020 р.

09:00

219-28

2

173 «Авіоніка», ЕК №24.4

16.06.2020 р.

09:00

219-28

3

6.051103 «Авіоніка», ЕК №24.5

16.06.2020 р.

11:00

219-28

 

Зав. кафедри СКЛА   ______________   Олександр Збруцький

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17