Оголошення
  •  кафедри СКЛА 

До уваги кураторів та старост навчальних груп 4 курсу

 - з 06 по 11 квітня 2020 року заліковий тиждень та підготовка до дипломного проектування і переддипломної практики;

- з 13.04 2020 по 17.05.2020 року переддипломна практика;

- з 18 по 23 травня 2020 року сесія;

- з 25.05.2020 по 20.06.2020 року дипломне проектування та випускна атестація.

Адміністрація ІАТ

Перелік документів,

що подаються до навчального відділу ДООП та інших, та строки їх виконання згідно наказу ректора № 1/88 від 26 лютого 2020 року "Про організацію та планування освітнього процесу  на 2020-2021 навчальний рік" з метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2020-2021 навчального року, виконання вимог Закону України «Про вищу освіту»

п/п

Назва документів

Строк виконання та куди надавати

Виконавець

Відповідальний

виконавець

1

Навчальні плани підготови студентів за всіма формами навчання, за освітніми ступенями бакалавр, магістр, які будуть навчатись за освітніми програмами переліку 2018 року

До 01.04.20р. 117-1, 127-1

Випускові

кафедри

Заступники деканів, директорів з навчально -методичної роботи Завідувачі кафедр

2

Робочі навчальні плани за всіма освітніми ступенями прийому студентів 2017,2018,2019, 2020 років, робочі навчальні плани для докторів філософії прийому 2019, 2020 років.

До 15.04.20р. 127-1 117-1

Випускові

кафедри

Заступники деканів, директорів з навчально -методичної роботи Завідувачі кафедр

3

Дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на 2019-2020 н.р. (Форма № Д-1)

До 24.04.20р. на кафедри

Деканати

Заступники деканів, директорів з навчаль­но-методичної роботи, відповідальні факульт

4

Витяги з робочого навчального плану на: осінній семестр 2020-2021 н.р. форма № Д-2 весняний семестр 2020-2021 н.р.форма № Д-2

До 15.05.20р. До 30.10.20р. 117-1

Деканати

Заступники деканів, директорів з навчаль­но-методичної роботи

5

Витяги з розподілу навчального навантаження (форма № К-6): осінній семестр весняний семестр

До 15.05.20р. До 30.10.20р. 117-1

Кафедри

Завідувачі кафедр

6

Розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри (форми № К-3-Б,К)

До 22.05.20р. 127-1,117-1

Кафедри

Завідувачі кафедр

7

План навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедри на 2019-2020 н.р. (форми № К-4-Б,К)

До 10.09.20р. 127-1 117-1

Кафедри

Завідувачі кафедр

8

Звіт про виконання навчального навантаження за 2018-2019н.р.: форма № К-5-Б форма № К-5-К (1 сем.) форма № К-5-К (2 сем.)

До 03.07.20р. До 02.03.20р. До 03.07.20р. 127-1, 117-1

Кафедри

Завідувачі кафедр

9

Додатки до наказу про склад ЕК Додатки до наказу про внесення змін до складу ЕК (при необхідності).

До 18.11.20р. До 13.11.20р. До 16.04.21 р

Деканати,

Випускові

кафедри

Заступники деканів, директорів

10

Розклад роботи ЕК: зимова сесія літня сесія

До 15.11.20р. До 16.04.21р. 124-1

Деканати

Випускові

кафедри,

Заступники деканів Завідувачі кафедр

11

Звіти голів ЕК про роботу державних екзаменаційних комісій: зимова сесія літня сесія

До 15.01.21р. До 15.07.21р. 124-1

Випускові

кафедри,

Завідувачі кафедр

12

Розклад занять: осінній семестр весняний семестр

До 14.06.20р. До 18.12.20р. 117-1

Відповідальні

факультетів

Заступники деканів, директорів з навчально -методичної роботи

13

Розклад екзаменів: зимова сесія літня сесія

До 23.11.20р. До 19.04.21р. 117-1

Відповідальні

факультетів

Заступники деканів, директорів 3 навчально- методичної роботи

14

Розклад занять заочної форми навчання усіх курсів

За 15 днів до зборів 117-1

Відповідальні

факультетів

Заступники деканів, директорів 3 навчально - методичної роботи.

15

Заявки для укладання комплексних договорів на проведення практик у 2020-

2021       навчальному році для бакалаврів і магістрів ОНП та для магістрів ОПП 2021-

2022 н.р.

Копії договорів про співпрацю з підприємствами

До 29.05.20р. 124-1

Кафедри

Заступники деканів, директорів 3 навчально- методичної роботи, завідувачі кафедр.

16

Уточнення по заявкам для укладення комплексних договорів для магістрів ОНП 2020-2021 н.р. виходячи з їх реальної кількості.

До 14.09.20р. 124-1

Кафедри

Заступники деканів, директорів 3 навчально- методичної роботи, завідувачі кафедр.

17

Накази на практику з наданням списків розподілу студентів за місцем практики: Магістри ОПП Бакалаври Магістри ОНП

Для практик, які заплановані в інші строки

До 12.07.2020р. До 05.04.2021р. До 25.01.2021р.

За НП за 7 днів до початку практики 124-1

Деканати

Заступники деканів, директорів 3 навчально- методичної роботи, завідувачі кафедр.

18

Звіти за результатами проходження практики студентами:

Магістри ОНП Бакалаври Магістри ОПП

До 20.03.2020р. До 29.05.2020р. До 06.11.2020р. 124-1

Кафедри

Завідувачі кафедр

19

Списки аспірантів для видання наказу на проходження практики

До 23.11.2020р. 124-1

Деканати

Заступники деканів, директорів з навчаль­но-методичної роботи, завідувачі кафедр

20

Службова записка з інформацією про дати та місце проведення

інститутських/факультетських зустрічей студентів із запрошеними роботодавцями

Протягом навчального року. ДНВР каб.№1-07, Корп №31.

Кафедри,

деканати.

Заступники деканів, директорів 3 навчально-виховної роботи, відповідальні за

працевлаштування.

21

Службова записка з інформацією про стан укладання договорів про співпрацю (з копіями договорів).

До 30.07.20р. ДНВР

каб.№ 1-07,Корп №31.

Кафедри,

деканати

Заступники деканів, директорів 3 навчально-виховної роботи, відповідальні за працевлаштування

22

Інформація про місця працевлаштування випускників, які формуються на основі укладених договорів про співпрацю з роботодавцями, для створення електронної бази даних.

До 30.09.20р. До 30.07.20р. ДНВР

каб.№ 1-07,Корп №31.

Деканати

Заступники деканів, директорів 3 навчально- методичної роботи

Відповідальні на кафедрі:

1. Розробка навчальних і робочих навчальних планів - Бобков Ю.В.. Введення в базу планів - Віслобіцька О.П.

2. Розробка освітніх програм: Бурнашев В.В. – ОС бакалавра; Рижков Л.В. – ОС магістра; Збруцький О.В. – ОС PhD).

3. Розробка навчальних програм дисциплін і робочих навчальних програм кредитних модулів - всі викладачі, які викладають конкретні дисципліни згідно педнавантаження.

Наказ ректора № 1/76 від 25.02.2020 р. про затвердження Положення про систему запобігання академічного плагіату і в додатку "Положення про систему запобігання академічного плагіату в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Вкладення:
ФайлОписРозмір файла:СтвореноЗмінено
Скачати цей файл (Положення плагіат 2020.pdf)Положення плагіат 2020.pdfПоложення про систему запобігання академічного плагіату4715 Кб2020-02-27 15:042020-02-27 15:04

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17