Оголошення
 • У зв’язку з ситуацією з коронавірусом наступне засідання кафедри СКЛА буде проводитися дистанційно у форматі відеоконференції ZOOM  10 березня 2021р., початок о 14-30. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ АНОМАЛІЙ «ЗОНД»

www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua

Конференція - Семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень. 10-Річний Досвід УНДЦА «Зонд».

28 жовтня 2015 року. Факультет авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» (вул. Боткіна 1, корпус 28, а. 219)

Програма

 • Відкриття стенду, присвяченого наукових дослідженням аномальних явищ в Україні і світі
 • Презентація Збірника наукових праць «Аномальні явища – методологія та практика досліджень»
 • Лекції-виступи:  Кириченко О.Г., Кульський О.Л., Білик А.С., Миронов М.І.
 • Круглий стіл, обговорення актуальних проблем дослідження.

 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Вивчення аерокосмічних явищ» є добровільним заходом представників державних органів, наукових та освітніх колективів, що беруть участь у наукових дослідженнях і технічних розробках, пов'язаних з неперіодичними швидкоплинними явищами в навколишньому середовищі.

Семінар проводиться за участю Українського науково-дослідного центру з вивчення аномалій «Зонд» (УНДЦА «Зонд») та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), а також інших наукових колективів.

Семінар розрахований як на широкі кола громадськості, з метою просвіти, так і фахівців, що займаються і цікавляться актуальними проблемами неперіодичних швидкоплинних (аерокосмічних) явищ у навколишньому середовищі, космомікрофізики та суміжних наукових напрямків.

Мета проведення семінару - створення інформаційного майданчику для всебічного обговорення проблематики аерокосмічних явищ, сприяння впровадженню передових методів їх досліджень і забезпечення безпеки населення; організації співпраці наукових установ.

Основні напрямки роботи семінару

1) Систематизація та обробка інформації про аерокосмічні явища і території з ними пов'язані.

2) Параметризація взаємодій аерокосмічних явищ з об'єктами навколишнього середовища.

3) Розробка нових наукових концепції, теорій, пошук шляхів їх перевірки і можливостей прикладного застосування.

4) Організація безпеки населення при взаємодії аерокосмічних явищ з об'єктами навколишнього середовища.

Періодичність та місце проведення семінару

Семінар проводиться на базі ФАКС НТУУ «КПІ», у корпусі №28, к. 116 (118, 219) із періодичністю, що встановлюється Оргкомітетом, згідно робочих планів організацій і колективів-учасників.

Крім пленарних засідань та засідань секцій, програма семінару може допускати проведення «круглих столів» з обговоренням альтернативних рішень задач, проведення «майстер-класів» і виїзних засідань в ході польових експедицій на території, пов'язані з предметом вивчення.

Портфель доповідей і програма чергового семінару формуються керівниками секцій та затверджується Оргкомітетом.

Тематика чергових семінарів визначається, виходячи з принципів:

- Актуальності і глибини освітлюваної проблеми, з позиції передових уявлень відповідних галузей науки;

- Готовності, за поданням керівників секцій на основі збору ініціативних пропозицій з відповідної тематики;

- Представництва всіх секцій і членів Оргкомітету протягом циклу обговорень.

Організаційний комітет

Організаційний комітет семінару (далі Оргкомітет) виконує наступні функції:

- Організовує координацію учасників;

- Організовує формування портфеля доповідей, визначає відповідність доповідей тематиці семінару;

- Організовує інформаційне забезпечення роботи семінару;

- Рекомендує доповіді до публікації в наукових виданнях за результатами проведення семінарів.

Склад Оргкомітету

Білик А.С. - Голова оргкомітету, голова УНДЦА «Зонд», кафедра металевих конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, к.т.н., доц.;

Кульский О.Л. - Співголова оргкомітету, 1-й заступник глави УНДЦА «Зонд», Радіофізичний факультет КНУ ім. Шевченка, к.т.н., с.н.с.;

Кириченко О.Г. - Співголова оргкомітету, Інформаційно-технічний відділ УНДЦА «Зонд»;

Збруцький О.В. - Член оргкомітету, декан ФАКС НТУУ «КПІ», д.т.н., проф.

Співпраця

Семінар співпрацює із наступними організаціями:

 • Головна Астрономічна обсерваторія НАНУ
 • Головна Геофізична обсерваторія НАНУ
 • Інститут Землеробства Академії агарних наук України
 • Національний університет біоресурсів і природокористування
 • Київський Національний університет будівництва і архітектури
 • Національний університет ім. Т.Г.Шевченка
 • National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena (США)
 • Space Research Institute (IWF), Austrian Academy of Sciences (Австрія)

та багатьма іншими.

На основі матеріалів Семінару кожні 5 років під егідою УНДЦА «Зонд» та ФАКС НТУУ «КПІ» виходить збірник наукових праць «Методологія та практика дослідження аномальних явищ».

Семінар запрошує до участі та співпраці науковців, студентів, дослідників у області пограничних областей науки також очевидців неперіодичних швидкоплинних явищ.

Сторінка 2 із 2

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17