Акредитація освітньо – професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відомості про самооцінювання магістерської акредитаційної справи (14.01.2023)

Відомості про самооцінювання магістерської акредитаційної справи (20.12.2022)

Міроприємства експертної групи по акредитації освітньої програми магістрів 173 Авіоніка