Освітня програма 1-го (бакалаврського) рівня освіти

Освітньо-професійна програма
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
1. Нормативні освітні компоненти
  • 1.1. Цикл загальної підготовки
  • 1.2. Цикл професійної підготовки
2. Вибіркові освітні компоненти
  • 2.1. Цикл загальної підготовки
  • 2.2. Цикл професійної підготовки
Нормативні освітні компоненти
Цикл професійної підготовки
Цикл загальної підготовки
Цикл професійної підготовки