Нормативно – організаційні матеріали

Нормативні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу
Організація дуальної освіти на кафедрі систем керування літальними апаратами
Організація мобільної освіти на кафедрі систем керування літальними апаратами
Організація освітнього процесу у КПІ ім. Ігоря Сікорського
Рекомендації щодо розробки навчально – методичних матеріалів
 • Рекомендації щодо розробки опису освітньо – професійних програм та навчальних планів
  1. Макет опису освітньо – професійної програми
  2. Макет навчального плану
 • Рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів та силабусів
  1. Макет робочого навчального плану
  2. Макет силабусу кредитного модуля
 • Рекомендації щодо розробки навчально – методичного забезпечення навчальних дисциплін
  1. Рекомендації щодо розробки підручника
  2. Рекомендації щодо розробки посібника
  3. Рекомендації щодо розробки дистанційного курсу