Організація навчання 1-го (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 173 Авіоніка
Нормативно – організаційні документи
  1. Освітньо-професійні (наукові) програми
  2. Рецензії на освітні програми та їх громадське обговорення
  3. Навчальні плани
  4. Робочі навчальні плани
  5. Загальні вибіркові освітні компоненти
  6. Професійні вибіркові освітні компоненти
  7. Силабуси освітніх компонентів
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка
Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної скороченої форми навчання
Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів заочної форми навчання
Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для іншомовних студентів денної форми навчання
Робочі навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної форми навчання
Робочі навчальні плани першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 173 Авіоніка для україномовних студентів очної скороченої форми навчання
Українська мова за професійним спрямуванням
Історія науки і техніки
Основи здорового способу життя
Практичний курс іноземної мови
Практичний курс іноземної мови професійного спрямування
Загальна теорія розвитку
Підприємницьке право
Економіка і організація виробництва
Охорона праці та цивільний захист
Вища математика
Фізика
Хімія
Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка
Основи алгоритмізації та програмування
Основи авіації та космонавтики
Електротехніка
Технічна механіка
Електроніка і основи схемотехніки
Теорія автоматичного керування
Математичне забезпечення цифрових систем
Вимірювання та стандартизація в авіоніці
Мікроконтролерні обчислювачі
Інформаційно-вимірювальні пристрої
Чутливі елементи систем авіоніки
Основи будови систем керування літальних апаратів
Програмне забезпечення систем керування літальних апаратів
Переддипломна практика бакалаврів
У-каталог вибіркових начальних дисцплін
Психологія
Соціальна психологія
Психологія конфлікту
Економічна психологія
Логіка
Стилі в образотворчому мистецтві
Промислова екологія
Єдиноборства
Силові види спорту
Ігрові види спорту
Циклічні види спорту
Складно-координаційні види спорту
Ф-каталог вибіркових начальних дисцплін
Матеріали та технології приладобудування
Теорія ймовірностей та математична статистика
Освітній компонент 3 Ф-Каталогy
Освітній компонент 4 Ф-Каталогy
Освітній компонент 5 Ф-Каталогy
Освітній компонент 6 Ф-Каталогy
Виконавчі пристрої систем авіоніки
Аеродинаміка та теорія польоту літальних апаратів
Освітній компонент 9 Ф-Каталогy
Системи управління базами даних авіаційних комплексів
Бази даних інтегрованої авіоніки
Інформаційні технології обробки даних в авіоніці
Основи радіолокації
Основи радіолокації і зв’язку
Освітній компонент 14 Ф-Каталогy
У-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка (вступ 2023 року)
У-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Системи керування літальними апаратами та комплексами» за спеціальністю 173 Авіоніка (вступ 2022 року)

Силабуси освітніх компонент

Нормативні освітні компоненти
Професійні освітні компоненти
У-каталог вибіркових навчальних дисциплін
Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін
var ThisPageID=”МГ”;